Lexapro buy viagra without prescription buy Abilify no prescription buy ampicillin online buy doxycycline without prescription buy Tramadol buy Zyban no prescription buy Levitra Professional Vardenafil without prescription Amitriptyline no prescription Amitriptyline no prescription buy Zyban without prescription cipro finasteride without prescription

Blog

Cane Cholla Cactus esencija

Cane Cholla Cactus - pomaže nam da odskočimo u novu perspektivu, kada se borimo sa nekim pitanjem ili situacijom i insistiramo da je definisemo tako što ćemo blokirati njeno rešenje.
Više o ovome...

Cardinal Flower cvetna esencija

Cardinal Flower -pomaže nam da preusmerimo seksualnu energiju u druge korisne oblike energije. Odlična je za vreme menopauze ili za one koji dozvoljavaju da njihova čula diktiraju njihove reakcije, radje nego da steknu kontrolu nad telom i čulima.
Više o ovome...

Cardon Cactus cvetna esencija

Cardon Cactus - moćna energija se oslobadja u situacijama kada se potisnuta osećanja neadekvatnosti i inferiornosti odključaju. Pomaže nam da prihvaimo svoju senku tako da ona postane izvor naše snage, poverenja i smelosti.
Više o ovome...

Creosote Bush cvetna esencija

Creosote Bush - podržava nas u otpuštanju neizraženih ili zadržanih emocija, koje se nalaze u korenu samonametnute separacije od drugih. Donosi nam osećaj oslobadjanja. Često se koristi za rešavanje osećaja da nesto nedostaje u našim životima.
Više o ovome...

Crown of Thorns cvetne esencije

Crown of Thorns - za one koji veruju da moraju platiti cenu za ljubav ili da je sve što vredi jako teško dobitit. Ova esencija nam pomaže da shvatimo da je obilje naše pravo po rodjenju. Odlična je za sve koji posmatraju zivot kao dobar ili zao… pozitivan ili negativan.
Više o ovome...

Crownbeard cvetna esencija

Crownbeard - za one koji doživljavaju svet kao negostoljubiv i stran. Pomaže nam da zadržimo veru i optimizam. Pomaže nam da preobratimo strah od neprijateljstva i nadjemo svrsishodan izraz.
Više o ovome...

Damiana cvetna esencija

Damiana - kada se osećamo neadekvatno, slabo, emotivno zahtevno, odvojeni od toka vitalne životne sile. Dimiana nas relaksira i puni nas energijom tako da osećamo punoću, celovitost i senzualnost koja prosto isijava
Više o ovome...

Desert Broom cvetna esencija

Desert Broom - kada želimo da postignemo nešto, ali svi delovi našeg bića nisu uskladjeni sa našom željom. Pomaže nam da nadjemo rešenje, spremnost da preduzmemo sledeći korak. Rešenost, odlučnost su ključne reči za ovu esenciju, posebno kad želimo ući dublje u temu, ali nes nešto stalno koči.
Više o ovome...

Desert Christmas Cholla Cactus esencija

Desert Christmas Cholla Cactus - pomaže nam da sa lakoćim i humorom saopštimo drugima naše granice, posebno ako se nadjemo uhvaćeni u mrežu tudjih potreba i očekivanja. Divna je podrška kada imamao previše zahteva prema sebi i osećamo se razapeti.
Više o ovome...

Desert Jointfir cvetna esencija

Desert Jointfir - aktivira našu volju i urodjeni isceliteljski izvor u nama, donoseći pravac, viziju i odlučnost. Kroz poverenje u mogućnost samoizlečenja mi učimo kako da se štitimo od potencijalno opasnih situacija.
Više o ovome...

Desert Marigold cvetna esencija

Desert Marigold -kada mislimo da neko drugi ima moć nad nama. Pomaže nam da uvidimo kako mi dajemo moć drugom. Za preuzimanje odgovornosti i transformisanje „žrtva“ mentaliteta.
Više o ovome...

Desert Sumac cvetna esencija

Desert Sumac - pomaže nam da transformišemo bol zbog usamljenosti i odvajanja, tako što ćemo moći da vidimo iznad površne razlike izmedju ljudi. To je za ljude koji koji se osećaju da sa distance gledaju na socijalna zbivanja.
Više o ovome...

Desert Willow cvetna esencija

Desert Willow - podržava nas u dozvoli sebi da predahnemo i da osetimo balgostanje. Pomaže onima koji su perfekcionisti i nisu fleksibilni, osnažuje njihovu perspektivu lakoće i udobnosti.
Više o ovome...

Dogbane cvetne esencija

Dogbane - pomaže da se skupi hrabrost da se slede sopstvene želje i ciljevi, za one koji se plaše da će povrediti druge ostvarivanjem svojih ciljeva ili napuštanjem porodičnog doma.
Više o ovome...

Dyssodia cvetna esencija

Dyssodia - pomaže u razumevanju i pojašnjavanju informacija, znanja i mudrosti. Osvešćuje informacije koje se intuitivno osećaju ali nisu doprle do svesti.
Više o ovome...

Fishhook Cactus esencija

Fishhook Cactus - protiv straha da preuzimamo rizike u izražavanju naših osećanja. Podržava osobe prilikom javnih nastupa (protiv straha od javnih nastupa), u intimnim odnosima kao i prilikom govorenja stranih jezika.
Više o ovome...

Hackberry cvetna esencija

Hackberry - za one koji se boje osećanja tuge i bore se protiv nje ili je potiskuju. Za sve one koji imaju fiksirane ideje koliko smemo da budemo tužni bez obzira na osećanja.
Više o ovome...

Hoptree cvetna esencija

Hoptree - za osobe koje previše izlaze u susret potrebama drugih ljudi pri tom zaboravljajući na svoje ciljeve i potrebe. Za sve koji se preterano identifikuju sa ulogom pomagaća i spasioca.
Više o ovome...

Indian Tobacco esencija

Indian Tobacco - smirujuća esencija koja podržava u situacijama promena i ličnog rasta i razvoja menjajući stav da su prepreke u stvari mogućnosti.
Više o ovome...