Lexapro buy viagra without prescription buy Abilify no prescription buy ampicillin online buy doxycycline without prescription buy Tramadol buy Zyban no prescription buy Levitra Professional Vardenafil without prescription Amitriptyline no prescription Amitriptyline no prescription buy Zyban without prescription cipro finasteride without prescription

Kategorija: Kalifornijske cvetne esencije

Sierra Primrose Primula suffrutescens

Željeno ponašanje: Zahvalnost za dar života nezavisno od spoljašnjeg stanja zdravlja; iskonska radost i fizička vitalnost kao osnova entuzijazma osobe Obrasci neravnoteže: Nedostatak zahvalnosti ili poštovanja prema daru života koji dovodi do umora, dosade ili depresije; doživljaj da je život nezanimljiv i dosadan  
Više o ovome...

Almond Prunus amygdalus

Željeno ponašanje: Sposobnost srca da se usidri u jezgro strukture živototvorne svetlosti; integracija bazne i krunske čakre preko povezivanja telesne utelotvorenosti sa duhovnim razvojem; dobro mentalno funkcionisanje zahvaljujući dobroj fizičkoj vitalnosti i utemeljenosti; Obrasci neravnoteže: Prepreke za pravilan fizički razvoj, kao što je sindrom nesposobnosti napredovanja; nesposobnost da se prihvati zemaljska ishrana da bi se…
Više o ovome...

Zinnia

Za razvoj dečije razigranosti i radoznalosti, smisla za humor, protiv preterano ozbiljnog i dosadnog stava, radoholičarskih tendencija. Teme: veselost, kreativnost, suvoća, svesnost, unutrašnje dete, otac i očinstvo, dom i životni stil, materijalizam i novac, menopauza, majka i majčinstvo, spontanost, odnos prema vremenu, posao i ciljevi u karijeri
Više o ovome...

Yerba Santa

Za sposobnost uravnotežavanja disanja i emocija, protiv potisnutih osećanja posebno u oblasti pluća i srca, internalizovanu tugu. Teme: svesnost, telo, slomljeno srce, deca, tuga, srce, otpuštanje, tenzija.
Više o ovome...

Yellow Star Tullip

Za razvoj empatije, protiv neosetljivosti na patnju drugih, nedostatak percepcije za posledice sopstvenih ponašanja na druge. Teme: život u zajednici, grupa, kreativnost, sredina, ženska svesnost, iscelitelji, intimnost, ljubav, materijalizam i novac, ljični odnosi, moralnost, trudnoća, majka i majčinstvo, osetljivost, toplina.
Više o ovome...

Yarrow Environmental Solution

Za samoregulisanje i adaptivnu imununološku reakciju na sredinske faktore, protiv zračenja,zagađenja, geopatogenih zračenja, alergijske preosetljivosti itd. Teme: život u gradu, devitalizacija, hitnost, energetski obrasci, imuni poremećaji, negativnot, stres, trudnoća, zaštita, ranjivost.
Više o ovome...

Yarrow

Za saosećajnu osećajnost, protiv preterane osetljivosti na druge i sredinu, preterano upijanje negativnosti drugih ili sredine. Teme: deca, život u gradu, devitalizacija, poremećaji u ishrani, hitnost, negativnost, trudnoća, zaštita, osetljivost, stres..
Više o ovome...

Trumpet Vine

Za jasnoću u verbalnom izražavanju, aktivno učestvovanje u socijalnim situacijama, protiv govornih poremećaja i neasertivnosti. Teme: agresivnost, anksioznost, deca, komunikacija, samopouzdanje, kreativnost, sloboda, vođstvo, poteškoće u učenju, samopouzdanje, samoizražavanje, govor, vitalnost.
Više o ovome...

Trillium

Za doživljaj finansijske sigurnosti, sposobnosti da se deli sa drugima, protiv pohlepe, moći, preterane orijentacije na materijalno. Teme: agresivnost, altruizam, ambicija, vezanost, takmičarski duh, želja, zavist, uključenost, niži instinkt, muška svesnost, materijalizam i novac, kriza srednjih godina, moć, lični odnosi, volja, posao i ciljevi u karijeri.
Više o ovome...

Tiger Lily

Za razvoj saradnje usled ravnoteže muških i ženskih sila, protiv preterano agresivnog stava, preteranog takmičenja. teme: agresivnost, altruizam, ambicija, životinje i briga o njima, život u gradu, život u zajednici, grupa, takmičarski duh, saradnja, ženska svesnost, niži instinkt, muška svesnost, materijalizam i novac, menopauza, lični odnosi, snaga.
Više o ovome...

Tansy

Za razvoj odlučnosti i usmerenosti na ciljeve, orijentisanosti na postignuća i akciju, protiv letargije, odugovlačenja, navika koje dovode do nerazvijanja sposobnosti i talenata. Teme: akcija,apatija,inertnost, katalizator, manifestacija,motivacija, odnos prema vremenu,oklevanje, otpor, poremećaji u ishrani,posao i ciljevi u karijeri,proboj, samoostavrivanje, telo,volja,želja.
Više o ovome...

Sweet Pea

Za razvoj socijalnih korena i posvećenosti socijalnoj zajednici, protiv doživljaja beskućništva, nepripadnosti zbog čestog seljenja i putovanja. Teme: adolescenti, život u zajednici, konflikt, strah, životni pravac, usamljenost, lični odnosi, odbijanje...
Više o ovome...

Sunflower

Za jedinstvenu individualnost, zračeću ličnosti, protiv lične grandioznosti, niske samopouzdanosti, loših odnosa sa ocem i arogancije. Teme: akcija, zavisnost, agresivnost, autoritet, balanse, samouverenje, konflikt, smrt i umiranje, egoizam, lažno prestavljanje, isceljitelji, vođstvo, snaga, ponos, samopouzdanje...
Više o ovome...

Sticky Monkeyflower

Za integraciju emocija i seksualnosti, izražavanje ljubavi u seksualnim odnosima, protiv disfunkcionalnosti u seksu. Strah od seksualnosti. Teme: adolescenti, želja, strah, intimnost, usamljenost, muževnost, opsesija, lični odnosi, odbijanje, seksualnost, toplina...
Više o ovome...

Star Tullip

Za sposobnost slušanja, meditiranja i dobijanja intuitivnih poruka u snovima, za razvoj unutrašnje smirenosti.
Više o ovome...

Star Thistle

Za sposobnost deljenja sa drugima, doživljaja obilja, protiv straha od siromaštva, nedostatka i škrtosti. Teme: cinizam, strah, pohlepa, materijalizam i novac, majka i majčinstvo, posesivnost, odbijanje, deljenje...
Više o ovome...

Snapdragon

Za zdrav libido, verbalnu komunikaciju emocionalno izbalansiranu, protiv verbalne agresije, potisnutog libida, napetosti u vilici, poremećaja u ishrani. Teme: agresivnost, zlostavljanje, bes, autoritet, stid, sram, telo, komunikacija, život u zajednici, kreativnost, destruktivnost, mržnja, lični odnosi, snaga, seksualnost, govor, tenzija, volja...
Više o ovome...

Shooting Star

Za harmoničnu duhovnost, protiv osećanja izolovanosti posebno u odnosu na ljudsko društvo, za traume rođenja. Teme: ambivalentnost, telo, deca, izbor, sredina, unutrašnje dete, intimnost, životni pravac, lični odnosi, trudnoća, odbijanje...  
Više o ovome...

Shasta Daisy

Za one koji preterano intelektualizuju, posebno u detaljima umesto u celini, za sposobnost sinteze raznih ideja u smisleno jedinstvo. Teme: svesnost, deca, zajednica, koncentracija i fokus, kreativnost, harmonija, iscelitelji, proces isceljenja, impresija, manifestacija, mantalna jasnoća, razmišljanje, mudrost...
Više o ovome...

Self Heal

Za životne izbore koji vode ka dobrostanju, protiv nesposobnost da se preuzme odgovornost za samoizlečenje, kod zavisnosti od lekara. Pozitivne karakteristike: Sposobnost da se osoba poveže sa telesnim i mentalnim samoizlečujućim silama i tendencijama, životni izbori koji vode do celovitosti i dobrobiti. Negativne karakteristike: Nesposobnost da se preuzme unutrašnja odgovornost za sopstveno isceljenje, nedostatak motivacije…
Više o ovome...

Scotch Broom

Za razvoj optimizma u vezi budućnosti, protiv obeshrabrenosti i depresivnosti, pesimizma i očaja, posebno u odnosu na svetske događaje. Teme: prihvatanje, izazov, mračnost, depresija, neslaganje, sumlja, vera, manifestacija, motivacija, pesimizam, snaga...
Više o ovome...

Scarlet Monkeyflower

Za jasnu i direktnu komunikaciju osećanja, posebno besa i razočaranosti, protiv straha od sopstvenog besa, preterana ljubaznost. Teme: bes, zavisnost, izbegavanje, komunikacija, hrabrost, smrt i umiranje, otac i očinstvo, strah, sloboda, unutrašnje dete, menopauza, majka i majčinstvo, lični odnosi, moć, odbijanje, nesvesnost, sram...
Više o ovome...

Saguaro

Za svest o nasleđu i tradiciji, sposobnost da se uči od starijih, protiv konflikta sa autoritetima, otuđenosti od sopstvene prošlosti. Teme: Adolescenti, prihvatanje, ambivalentnost, autoritet, Stid, konflikt, kritikovanje, destruktivnost, otac i očinstvo, ženska svesnost...
Više o ovome...

Sagebrush

Za ljude koji se identifikuju sa iluzornim delovima svoje ličnosti, olakšava odustajanje od disfunkcionalnih aspekata sebe ili okruženja. Teme: zavisnost, adolescenti, veze, kreativnost, sloboda, zavist, pohlepa, životni pravac, samopouzdanje, menopauza...
Više o ovome...

Sage

Za mudrost proizašlu iz životnih iskustava, protiv doživljaja života kao nesreće, za pronalaženje smisla u život situacijama i u životu. Teme: prihvatanje, starenje, autoritet, cinizam, smrt i umiranje, vera, oproštaj, vođstvo, samopouzdanje, vreme, veza, mudrost...
Više o ovome...

Rosemary

Za mentalnu vitalnost, protiv zaboravnosti ili nesposobnosti učenja, za traumatična iskustva napuštanja tela ili astralne projekcije. Teme: zavisnost, zlostavljanje, starenje, svesnost, telo, koncentracija i fokus, dezorjentacija, spavanje i snovi, poremećaji u ishrani, energetski obrasci, proces izlečenja, unutrašnje dete, menopauza...
Više o ovome...

Red Clover

Za smirenost posebnu u izuzetnim situacijama, protiv potpadanja pod masovnu histeriju, paniku ili druge oblike grupnih uticaja. Teme: mir, izazov, smrt i umiranje, dezorjentacija, hitnost, histerija, unutrašnje dete, vođstvo...
Više o ovome...

Rabbitbrush

Za osobe preplavljene detaljima, nesposobnost da se nose sa više simultanih dešavanja, za budnu percepciju i um. Teme: namera, svesnost, koncentracija i fokus, fleksibilnost, mentalna jasnoća, perspektiva, razmišljanje, posao i ciljevi u karijeri.
Više o ovome...

Quince

Za integraciju muževnosti i ženstvenosti, snage i nežnosti, protiv disfunkcionalnog ili nekonzistentnog roditeljstva ili vođstva. Teme: Balanse, konflikt, ženska svesnost, majka i majčinstvo, snaga, trudnoća, ženstvenost, nežnost...
Više o ovome...

Queen Anne’s Lace

Za duhvone uvide i vizije, protiv iskrivljenja u oblasti percepcije zbog seksualnih i emocionalnih zloupotreba, integracija seksualnosti i duhovnosti. Teme: Balans, jasnoća, namera, meditacija, nisko samopoštovanje, osetljivost, seksualnost, ...  
Više o ovome...