Lexapro buy viagra without prescription buy Abilify no prescription buy ampicillin online buy doxycycline without prescription buy Tramadol buy Zyban no prescription buy Levitra Professional Vardenafil without prescription Amitriptyline no prescription Amitriptyline no prescription buy Zyban without prescription cipro finasteride without prescription

Cvetne esencije

Floriterapija ili lečenje cvetnim esencijama je jedna podvrsta homeopatije. Floriterapija predstavlja blag, prirodan, komplementaran (dodatni) način lečenja, kod koga se koriste esencije od specijalno izabranog i obrađenog cveća.

Cilj floriterapije je da obnovi harmonizaciju psihe i tela pacijenta.

Predstavlja holistički način lečenja i deluje na sva tri nivoa: mentalnom, fizičkom i duhovnom.

Poslednjih desetak godina cvetne esencije u svetu koristi sve veći broj lekara, psihologa i uopšte terapeuta koji beleže pozitivne rezultate u radu. U nekim evropskim zemljama tretmane cvetnim esencijama finansira državna služba zdravstvene zaštite.

Cvetne esencije su potpuno neškodljive i mogu ih koristiti i trudnice i bebe, deca i pacijenti iscrpljeni nakon duge bolesti.

Kada govorimo o delovanju cvetnih esencija na ljudsku psihu, treba znati da se u osnovi fizičkih i psihičkih poremećaja, po teoriji dr Edvarda Bacha (koji je prvi, tridesetih godina 20. veka, izučavao i pronašao dejstvo 38 cvetnih esencija), nalazi nesklad između duše i uma. Bolest je površinski odraz stanja u nama. Cvetne esencija deluju na principu otkrivanje uzroka neuravnoteženosti i regeneracijom iznutra.

 

Postavlja se pitanje, kako je moguće da jedna obična esencija ima tako duboke efekte?

Jedna od hipoteza onih koji proučavaju dejstva cvetnih esencija je da voda u kojoj su rastvorene esencije stvara rezonancu između energetskih vibracija cveća i energetskog polja pacijenta, čime se kod njega ponovno uspostavlja sklad.

Druga hipoteza, koja se osklanja na otkrića dr.Hanemana, oca homeopatije je: da je jedan lek u stanju da izleči oboljenja izazivajući kod njega iste simptome kao i sama bolest, tj. slično se sličnim leči. U svakom slučaju, dejstvo cvetnih esencija je empirijski dokazano i deluje i kod pacijenata koji nisu svesni da uzimaju lek, kao što su deca.

Drugim rečima, cvetne esencije, zapravo, samo prenose energetski otisak, jer se u telo ne unosi skoro nikakva materija, već energija. Naime, pretpostavlja se da u svakom živom biću postoji neka energija, da svako živo biće ima svoju energetsku vibraciju, koju treba pokrenuti.

Izučavanje dejstva cvetnih esencija je tridesetih godina prošlog veka u Engleskoj započeo dr Edvard Bah, koji je pronašao trideset osam „lekova". Bah je, inače, bio lekar koji se bavio homeopatijom. Njegove esencije su kod nas poznate kao Britanske cvetne esencije ili Bahove kapi. Pored Britanskih postoje i druge, a najpoznatije su Kalifornijske, Francuske cvetne esencije, Australijske i Indijske.

 

Od 2009. godine u Beogradu postoji i radi registrovano udruženje za praktikovanje Kalifornijskih cvetnih esencija. Udruženje L.A.T.I.C.E ( L kao lepota, A kao autentičnost, T kao tolerancija, I kao inspiracija, C kao celost i E kao energija) koje ima za cilj promovisanje floriterapije, konkretnije Kalifornijskih cvetnih esencija u Srbiji.

 

Kalifornijske cvetne esencije su nastale sedamdesetih godina prošlog veka, kada su Ričard Kac i Patricija Kaminski u Kaliforniji, u saradnji sa grupom lekara, homeopata, psihologa i psihoterapeuta, započeli nova istraživanja. Do danas su utvrdili dejstvo još 104 cvetne esencije koje se bave problemima savremenog čoveka, kao što su: stres, anksioznost, seksualne disfunkcije, bolesti zavisnosti, partnerski odnosi, problemi dece različitih uzrasta... Tačnije, mogu da budu od pomoći u mnogim životnim oblastima.

 

Kalifornijske cvetne esencije su u svetu poznate zbog postizanja odličnih rezultata u radu sa decom bez roditeljskog staranja i sa decom beskućnika koji žive na ulicama velikih svetskih magalopolisa. Većina te dece pate od loše posledica nebrige, nedovoljne socijalizacije i neuhrahnjenosti. Naime, dobijanje nežnosti i topline stvara kod malog deteta osećanje sigurnosti, a time i osnovu za razvoj samostalnosti. Potreba za emotivnom vezanošću ispoljava se kod dece već sa 5-6 meseci starosti, kod one dece kod kojih ova potreba nije iz nekog razloga zadovoljena (kao kod dece rođene i odrastale u domovima), ili kod dece koja su na neki način bila zapostavljna i odbacivana od strane jednog ili oba roditelja, dolazi najčešće do ispoljavnja raznih poremećaja u ponašanju, kao što su asocijalizacija, razne fobije, strahovi, nesigurnosti i sl. U Centru za decu u Brazilu gde su koristili određene cvetne esencije u zavisnosti od problema, došlo se do zapaženih rezultata. Deca koja su patila od psiholoških blokada u odnosu na spoljšnji svet, postepeno su stupala u kontakt sa drugima, imala su bolji stav prema svom telu i počela su da uzražavaju vedrinu i spokojstvo.

 

Cvetne esencije deluju tako što pomažu da se osoba oslobodi negativnih uverenja koja postoje na nivou nesvesnog i omogućavaju pozitivnim kvalitetima, kao što su ljubav, radost, vera, hrabrost i mnogim drugim da se ispolje u životu osobe. Kada negativna uverenja i misli nestanu, ravnoteža i isceljenje nastupaju.

stranacvetneesencije1

Kalifornijske cvetne esencije (Flower Essences Society, California)

Australijske cvetne esencije (Living Essences of Australia).

Istorijski razvoj floriterapije u Srbiji

 

Floriterapija je u Srbiju došla sa homeopatijom. Homeopatija je jedna od brojnih vrsta holističke komplementarne medicine. Nastala je u Nemačkoj u 19. veku i njenim osnivačem se smatra Samjuel Haneman.

 

Dakle kada govorimo o istorijskom razvoju floriterapije mi u stvari govorimo o istorijskom razvoju homeopatije u Srbiji, za koju se može reći da je dugo vremena bila zapostavljena, ali danas stiče sve veći broj pristalica.

Zanimljivo je da je homeopatija, kao način lečenja, prvi put navedena 1962. godine u poznatom udžbeniku "Lečenje biljem" profesora Jovana Tucakova. Nakon toga, godine 1995. pojavile su se dve homeopatske knjige na srpskom jeziku i to ″Prvi homeopatski priručnik″ i ″Homeopatski pristup ličnosti deteta″ autora prof. dr M. Popovića.

 

Početkom 2000. godine, u Novom Sadu, uz pomoć Međunarodnog centra za mir i razvoj, Londonski Institut za klasičnu homeopatiju, uz međunarodnu finansijsku pomoć, organizovao je prvu školu klasične homeopatije i u ustom mestu osnovano je prvo Uruženje za klasičnu homeopatiju "Hahnemann".

U okviru Srpskog lekarskog društva 2002.god. osnovana je Sekcija za homeopatiju koja radi na edukaciji lekara i širenju homeopatije na našim prostorima i zalaže se da homeopatsko lečenje dobije zasluženo mesto u okviru medicinskih terapijskih disciplina.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o lekovima i medicinskim produktima iz 2005. godine homeopatija je legalizovana, a januara meseca 2007. godine homeopatsko lečenje je u našoj zemlji zakonski priznato.

 

Pošto je prva škola klasične homeopatije bila organizovana od strane Britanskog LICH-a (Londonski Institut za klasičnu homeopatiju) ne čudi što je u Srbiju prva ušla Britanska linija od 38 cvetnih esencija, koje je proučio i opisao Dr Edvard Bah, dvadesetih godina 20. veka. Dr Bah se smatra i osnivačem floriterapije jer je proučavajući lekovita dejstva raznih biljaka uvideo da određeni cvetni preparati mogu da iscele tako što leče negativna osećanja u osnovi određenih fizičkih bolesti ili problema. U Srbiji od 2005. godine postoji Udruženje za promociju i širenje metode Dr Edvarda Baha, čije su glavne delatnosti praktikovanje i edukacija praktičara za lečenje Britanskih cvetnih esencija. Udruženje ima preko 30 aktivnih praktičara.

 

U Srbiji od 2009. godine postoji registrovano Udruženje praktičara Kalifornijskih cvetnih esencija L.A.T.I.C.E. (L kao lepota, A kao autentičnost, T kao tolerancija, I kao inspiracija, C kao celovitost, E kao energija) .

Linija od 104 Kalifornijskih cvetnih esencija potiče iz U.S.A i njeni začetnici su Richard Ketz i Patricija Kaminski koji su 1979. godine osnovali FES (Flower Essence Society), neprofitnu organizaciju koja se bavi eksperimentilnim dokazivanjem novih cvetnih esencija od kalifornijskog cveća. Ova organizacija ima proizvodni centar cvetnih esencija nedaleko od Nevada Sitija u Kaliforniji. Oni se ne bave samo istraživanjem već i dokumentovanjem pronalazaka.

Udruženje L.A.T.I.C.E. ima za cilj promovisanje floriterapije kao holističkog sistema lečenja a posebno Kalifornijskih cvetnih esencija, kao i edukaciju budućih praktičara ove podvrste homeopatije.

Važno je pomenuti da u svetu dosta linija cvetnih esencija ali se pored Britanskih i Kalifornijskih, još ističu, Australijska linija cvetnih esencija, kao i cvetne esencije sa Aljaske, Indije, Francuske itd.

cvetneesnecije2

Balkanske cvetne esencije.

NAPOMENA: Informacije na našem sajtu nisu zamena za lekarski pregled isavete medicinskog osoblja, niti sugestija za određeni program lečenja. Cilj sajta je da dopuni vašu informisanost o zdravlju. U slučaju zdravstvenog problema prvo se obratite lekaru ili drugom stručnom licu u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi.
Floriterapija je komplementarni (dodatni) metod lečenja i predstavlja dopunu Vašoj terapiji. Cvetne esencije nisu zamena za lek ili obrok.