Lexapro buy viagra without prescription buy Abilify no prescription buy ampicillin online buy doxycycline without prescription buy Tramadol buy Zyban no prescription buy Levitra Professional Vardenafil without prescription Amitriptyline no prescription Amitriptyline no prescription buy Zyban without prescription cipro finasteride without prescription
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

Deca i Kalifornijske cvetne esencije

autor: Danijela Dimitrić

Koja će se kombinacija cvetnih esencija uzimati, ili će to biti samo jedna cvetna esencija zavisi od toga šta je primarno u lečenju te osobe, šta je uzrok nekog simptoma. Npr. anksioznost, uznemirenost, može imati razne uzroke, traži se onaj pravi i na osnovu njega se prepisuje lek.

Kod dece, način na koji uzima sličaj zavisi od uzrasta deteta.

Kod male dece i beba, praktičar se uglavnom osklanja na zapažanja roditelja vezana za ponašanje deteta i pri tome takođe prati i energiju i ponašanje roditelja, u slučaju da su njegovi strahovi ili prevelika zabrinutost nesvesno preneti na dete.

Zabeležena su skoro trenutna dejstva cvetnih esencija kod beba koje neprestano plaču, a nakon lekarskih pregleda je utvrđeno da nemaju simptome postojanja bolesti, takođe se cvetne esencije mogu koristiti u periodu kada beba ima grčeve.

Kod dece starijeg uzrasta, uzimanje slučaja se radi u okruženju koje je detetu prijatno, uz igru. Detetu se prilagođava boja glasa i dinamika razgovora, na početku je važno uspostaviti odnos poverenja, neko od roditelja može da prisustvuje samo pasivno tj. kada se ne meša u tok razgovora, poželjno je da dete crta, naravno samo ako želi, postavljaju mu se otvorena pitanja na temu zbog koje je tu, procena se pravi na osnovu celokupne opservacije. Potrebno je takođe da praktičar ima saznanja o različitim uticajima na razvoj deteta i potrebna znanja o razvojnim stadijumima kroz koje dete određenog uzrasta prolazi.

Kalifornijske cvetne esencije se mogu davati deci koja imaju razne vrste strahova, noćne more, agresivna su ili hiperaktivna, takođe kod dece koja imaju slab apetit, previše su osetljiva, razmažena, emotivno zavisna, stidljiva, sa manjkom samopouzdanja, deca koja stalno skreću pažnju lošim ponašanjem itd.

Kalifornijske cvetne esencije su poznate u svetu zbog postizanja odličnih rezultata u radu sa decom bez roditeljskog staranja i siromašnih područja na temama socijalizacije i neuhrahnjenosti. Naime, dobijanje nežnosti i topline stvara kod malog deteta osećanje sigurnosti, a time i osnovu za razvoj samostalnosti. Potreba za emotivnom vezanošću ispoljava se kod dece već sa 5, 6 meseci starosti, kod one dece kod kojih ova potreba nije iz nekog razloga zadovoljena (kao kod dece rođene i odrastale u domovima), ili kod dece koja su na neki način bila zapostavljna i odbacivana od strane jednog ili oba roditelja, dolazi najčešće do ispoljavnja raznih poremećaja u ponašanju, kao što su asocijalizacija, razne fobije, strahovi, nesigurnosti i sl.

U "Centru za decu" u Brazilu gde su koristili određene cvetne esencije u zavisnosti od problema, došlo se dozapaženih rezultata. Deca koja su patila od psiholoških blokada u odnosu na spoljšnji svet, postepeno su stupala u kontakt sa drugima, imala su bolji stav prema svom telu i počela su da uzražavaju vedrinu i spokojstvo.

Kod adolescenata mogu pokazati rezultate kod onih koji pokazuju negativna, agresivna ponašanja, napetost, socijalne nesigurnosti, skloni su zavisnostima itd.

Ako Vam je potrebno da poboljšate koncentraciju, kreativnost, duhovnost, da radite na pozitivnom stavu, opštoj vitalnosti i energiji kojom zračite, takođe cvetne esencije mogu biti dragocena podrška.

Cvetne esencije se uzimaju četiri puta dnevno po četiri kapi. Terapija traje u zavisnosti od potrebe i procene praktičara. Nekada je dovoljna samo jedna terapija u trajanju od mesec dana da se uspostavi harmonija, da se osoba oseća spkojno i vitalno. A nekada je potrebno ponoviti terapiju nekoliko puta.

Comments are closed.