Lexapro buy viagra without prescription buy Abilify no prescription buy ampicillin online buy doxycycline without prescription buy Tramadol buy Zyban no prescription buy Levitra Professional Vardenafil without prescription Amitriptyline no prescription Amitriptyline no prescription buy Zyban without prescription cipro finasteride without prescription
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

CVETNE ESENCIJE ZA OSLOBAĐANJE OD NAVIKE PUŠENJA I NIKOTINSKE ZAVISNOSTI

Neophodno je preispitati suštinaksa ponašanja ili verovanja koja bi mogla da podrivaju prestanak pušenja. Jedna ili više cvetnih esencija su u svim slučajevima fundamentalni u dodatku na standardno doziranje.

 

NICOTIANA

Pravi se cveta duvana a koristili su je još Američki Indijanci. Pomaže duši da se susretne sa telom. Želja da se u volju unesu sile vatre. Mirna jačina tela u zajednici sa zemljom. Morala bi da se koristi u svim stadijumima odvikavanja od nikotinske zavisnosti. Izbegavanje pravih osećanja razvijanjem lažne slike o sebi kao snažne osobe posebno kroz otupljivanje ili umrtvljivanje života.

Duša kao most prema telu

Ako bi vitalni organ koji je oštećen bio izdvojen iz ljudskog tela, čovek bi prestao da puši. Moderan duvan ne dozvoljava kiseoniku da dođe do mozga. Neophodna je moralna snaga da se napravi promena. Ako zavisnost raste zbog smanjenja svesnosti svog tela, leči se kada duša razvije jači odnos prema telesnom identitetu.

 

YERBA SANTA

Indijanski cvet, značajna za fizičko i emocionalno čišćenje srca i pluća. Protiv melanzholije, često u vezi sa stresom, kao što je razvod ili smrt. Tuga, gubitak, povredljivost iz predela grudi i pluća i srca. Tretira emocionalni napredak. Za obnavljanje čistote u duši. Protiv osećanja propadanja i traćenja.

 

MORNING GLORY

Prirodni metabolički procesi su poremećeni kada osoba ima duvansku zavisnost. Nikotin moćno drži u lažnom energetskom stanju time što pumpa srce. Pomaže da se uspostavi ravnoteža i kod pojačanog apetita u toku procesa odvikavanja.

 

 

BORAGE

Odličan balzam za SRCE. On se obraća mnogim aspektima prikrivenih oblika depresije, koji su posledica nikotinske zavisnosti. Toksični efekti ove depresije su smešteni u srcu i srčanoj čakri. Pošto je srčani ritam kod pušača pojačan olakšava bol zbog bola u srcu. Za razvijanje hrabrosti i samopouzdanja, posebno ako se pojedinac oseća obeshrabreno.

 

GOLDENROD

Važno je za one koji nemaju dobro razvijenu individualnost. Suočavanje sa pritiskom i porodičnim ritualima ili ostalim formama socijalnog prihvatanja. Za adolescente u borbi protiv autoriteta.

PINK MONKEYFLOWER

Za one koji su se našli u krugu srama i krivice u vezi sa pušenjem. Za one koji misle da su beznadežno loši, da nisu vredni da prestanu da puše. Motiv samokažnjavanja kroz pušenje. Za one koji su jedini u svom okruženju koji puše. Duboka istorija šokova i trauma, zlostavljanja koje rezultuju u potrebi da se trauma ponovi.

 

AGRIMONI (LAŽNI OSMEH)

Za one koji su privučeni duvanom kao kul socijalnom eksterijeru. Za one koji imaju emocionalnu uznemirenost ispod svoje maske.

 

SAGE BRASH

Protiv akutnog osećaja praznine koji narasta kada čovek ostane bez droge koja je punila unutrašnju prazninu duše. Čisti i emocionalne i fizičke ruševine koje zagušuju sistem. Trenutno transformiše potrebu za pušenjem na neku drugu aktivnost.

 

MANZANITA

Za one koji su diskonektovani ili se nasilno ponašaju prema svom telu. Vide telo kao nedostojno poštovanja ili negovanja. Odlično se kombinuje sa Self Hilo-m da bi spiritualno ponašanje njihovih života i tela došlo u kontakt. Za vraćanje povezanosti sa telom kod osoba sa viškom kilograma, ili nedostatkom vitalnosti.

 

SELF HEAL

Stimuliše motivaciju da se bude dobro. Da se poštuje potreba tela da bude negovano na konstruktivan način. Mnogi koji odbijaju da uvide loš efekat nikotina postaju svesni potrebe tela za boljim tretmanom. Unutrašnja posvećenost potrebe za ozdravljenjem i potrebe za oslobodjenjem od zavisnosti. SAMOOSLONAC.

 

ROCK WATER

Koristi se zajedno sa Nikotianom za one koji su razvili koncept da su im tela čvrsta i jaka. Nikotinom koče svoju svesnost i umanjuju značaj zavisnosti, i smanjuju telesnu i emocionalnu osetljivost.

 

SNAPDRAGON

Mnogi ljudi zavise od navike da stave cigaretu u usta kao zamenu za hranu ili kao izliv besa u rečima. Pomaže preusmeravanje prevelike vatre u ustima i grlu (praksa pušenja) na ostale mnogo zdravije medije metabolizma i emocija.

 

CHESNUT BUD

Za one koji su više puta probali da prestanu da puše i koji su se zaglavili u beznadežnom šablonu prestajanja i počinjanja pušenja. Pomaže kod navika i šablona koje imaju u toku pušenja. Pokreti pušača "Ne znam šta ću sa rukama",

 

WALNUT

Koristan za presecanje šablona u ponašanju kod osoba koje su pod uticajem drugih i nemaju svoj stav. Radi na odluci za prelaz od starog identiteta na novi identitet. Da se odoli ponudi drugih pušaća "Ma zapali jednu".

RESCUE REMEDY

Nedostatak interesa za aktuelna dešavanja. Namenjeno isključivo akutnim kriznim stanjima.

Clematis, Honeysucle, Wild Rose, Olive, White Chesnut, Mustard, Chesnat Bud

1. Star of Bethelhem - za šok

2. Rock Rose - za doživljaj užsa i panike

3. Clematis - za nestves ili nestvestice pa i stanje kome

4. Impetiens - za preteranu agitiranost i uznemirenost

5. Cherry Plum - za gubitak samokontrole i histerično ponašanje

Comments are closed.