Lexapro buy viagra without prescription buy Abilify no prescription buy ampicillin online buy doxycycline without prescription buy Tramadol buy Zyban no prescription buy Levitra Professional Vardenafil without prescription Amitriptyline no prescription Amitriptyline no prescription buy Zyban without prescription cipro finasteride without prescription

Cvetne esencije i nesvesni deo psihe

autor: Tanja Šešum

U psihologiji danas postoji opšta saglasnost o postojanju dela ljudske psihe koji se zove nesvesno. Samo nesvesno se deli na lično nesvesno i tzv. kolektivno nesvesno, čiji su sadržaji nadlični, odnosno kolektivni.

Sadržaj lično nesvesnog su tekovine individualnog života, dok su sadržaji kolektivnog nesvesnog veliki broj arhetipovi.Arhetipove je najviše istraživao K.G. Jung i njegovi najpoznatiji arhetipovi su Senka, Persona, Anima i Animus.

Naš akademik Vladeta Jerotić je divno pisao o arhetipu Senke rekavši da je Senka, iako često nevidljiva, nerazdvojno vezana za nas, jer pripada jedinstvu naše ličnosti. Senka je naša ,,tamna strana" ili ,,tamni brat" u nama. Ova naša druga strana, koja je iz moralnih, estetskih ili iz bilo kojih drugih razloga odbačena od naše svesti kao neprihvatljiva, jer se suprotstavlja svesnom principu, nije ništa drugo nego jedna ili više od onih inferiornih funkcija koje zajedno sa dominantnim predstavljaju osnovu psihičkog života. (V. Jerotić)

Sa svojom Senkom čovek se može svesti na unutrašnjem, simboličnom, ili spoljašnjem, konkretnom planu. U prvom slučaju Senka se načešće pojavljuje u materijalu snova, mada može da se prikaže i u halucinacijama i religijskim vizijama. Suočiti se sa Senkom - znači bespoštedno i kritički postati svestan svoga bića.

Od brojnih Kalifornijskkih cvetnih esencija koje pomažu u osvešćivanju sadržaja sopstvene Senke izdvojićemo dve i to Black Eyed Susan i cvetnu esenciju Nezaboravak.

Cvetna esencija Black Eyed Susan je snažan katalizator za konfrontirajuće delove ličnosti ili traumatične epizode iz prošlosti koje su potisnute u dubini psihe. Obično ovi neistraženi delovi psihe deluju kao zamračeni delovi karaktera; na primer, osoba koja je silovana ili zlostavljana na drugi način, može kasnije u životu da ispoljava isto ponašanje prema drugima. U drugim slučajevima, ova ogromna represija se ne manifestuje spolja, već unutra, kao autodestruktivne težnje ili kroz mentalna ili psihička oboljenja. U većini slučajeva, ova cvetna esencija se koristi kod osoba koje pate od emotivne amnezije ili paralize, i koje su potpuno nesvesne isceliteljskih odluka sa kojima se moraju suočiti. U ovakvim okolnostima je potrebno povećanje svesnosti; sposobnst da se u mračne delove psihe pusti svetlost svesnosti. Kada se osoba svesno susretne sa sahranjenim delovima psihe i kada ih oslobodi u prikladnom terapeutskom okruženju, osetiće veliko oslobođenje energije. Ova cvetna esencija snažno osvetljava Senku osobe, bacajući svetlo svesnost na nju i na taj način pomaže osobi da integriše i transformiše određene delove Senke u svesnost.

Druga cvetna esencija za rad sa Senkom pomaže osobi da koristi snove koji su po Frojdu kraljevski put u nesvesno, u svoju korist. U pitanju je cvetna esencija Nezaboravak. Zanimljivo je da o tome kako je ona dobila ime postoji leganda. Prema njoj, vitez je šetao u svom viteškom oklopu pored reke sa izabranicom svoga srca. Devojka je ugledala prelepo cveće plave boje koje je raslo jako blizu obali i zamolila je viteza da joj ga ubere. Kada se vitez ispružio ka cveću s namerom da ga ubere okliznuo se i upao u reku. Težak oklop ga je sprečio da propliva, zbog čega je počeo da tone, ali pre nego što je potonuo ubrao je željeno cveće izabranici svoga srca uz uzvik "Ne zaboravi me"!. Taj cvet je od tada postao poznat kao Nezaboravak, i svojim imenom asocira na "pravu ljubav", ljubav koja nikada ne umire. Ono po čemu se ova cvetna esencija izdvaja od drugih je što pruža utehu preko snova, tako što otvara direktan ili posredan kontakt sa bićima iz drugih dimenzija. Drugim rečima pod njenim dejstvom osobe sanjaju vile, anđele, patuljke, arhanđele i mnoga druga mitska ili religijska bića ili stvorenja.

Evo jednog primera, koji to super ilustruje. Žena me je konsultovala par meseci nakon što je izgubila svoju majku i još uvek je bila u intenzivnom bolu i patnji. Za majčinog života su imale jako blizak odnos što je njenu tugu dodatno otežavalo. Neprestano je plakala i osećala se depresivno. Nakon što je počela da pije cvetnu esenciju Nezaboravak sanjala je sledeći san:

Šeta se prelepim vrtom i tu susreće svoju tetku, koja je takođe pre par godina preminula, kako sedi na klupi. Prilazi joj i pita je šta tu radi. Tetka joj odgovara da čeka na svoju sestru, snevačicinu majku, koja još uvek nije spremna da joj se pridruži. Tri nedelje kasnije Ista osoba je ponovo sanjala san u kome je videla svoju majku i tetku iz prethodnog sna kakozajedno šetaju prelepim vrtom.

Ovi snovi su u velikoj meri promenili stav ove žene prema svom gubitku. Ona je sada na jedan drugačiji, emotivniji način "znala" da je njenoj majci dobro i da ima nekoga ko će o njoj brinuti. Iako joj je majka i dalje nedostajala u svakodnevnom životu uspela je da se zahvaljujući tim snovima vrati svojim uobičajenim aktivnostima i da u njima uživa na način pre majčine smrti.

Još jedna situacija mi je potvrdila kako prelepo cvetna esencija Nezaboravak deluje na isceljenje preko snova, angažujući isceljujuće poruke iz nesvesnog. U pitanju je žena koja je žalila što njena majka, zbog svoje prerane smrti, ne može da učestvuje u njenim profesionalnim uspesima. Vrlo često bi se u trenucima svojih poslovnih trijumfa sa čežnjom prisećala svoje majke i imala je snažnu potrebu da to sa njom podeli. Nakon dobijanja cvetne esencije Nezaboravak sanjala je sledeći san:

Vozi se autobusom sa svojom majkom i u jednom trenutku njihovog razgovora scena u snu se potpuno menja i u sledećoj ona pokazuje svojoj majci svoj novi stan a zatim je provodi kroz razne kancelarija u firmi u kojoj radi. Pri tom oseća neverovatnu sreću. Nakon toga majku odvodi na autobusku stanicu gde je smešta u autobus opraštajući se sa njom rečima:"Zbogom mama, ne mogu da idem sa tobom jer imam jako puno posla koji treba da obavim."

Njena rekacija nakon ovog sna je takođe bila isceljujuća. Kad god bi doživela neki profesionalni ili lični uspeh u životu osećala bi ponosno prisustvo svoje majke.

Iako favorizuje snove i sećanja na fizičkom nivou, cvetna esencija Nezaboravak kod osoba pojačava svest da su ljudi istinski duhovna bića koja su povezana kako sa duhovnim vodičima, tako i sa članovima porodice koji više nisu živi, nego postoje u drugoj energetskoj dimenziji. Kao što je lepo rečeno u pesmi iz filma Titanik "Moje srce će ostati sa tobom" ova divna cvetna esencija nas uči da smo mi ljudi duhovna bića na spiritualnom putu.

Iako je nezamenljiva kada treba kvalitetno prevazići neposredni emocionalni gubitak cvetna esencija Nezaboravak je takođe od koristi i u situacijama kada osobe tragaju za duhovnih rešenjima i kreću putem duhovnog razvoja. Evo šta o ovoj cvetnoj esenciji kažu Patricia Kaminski i Richard Katz:

"Ako želimo da iscelimo rane na ljudskoj kulturi izazvane preterano materijaliskičkim stavom, neophodno je uzdizanje svesnosti da bi se u ljudsku porodicu uključile i oni entiteti koji žive van ove naše dimenzije. Put uspostavljanja ove veze je samo preko ljubavi - a ona zavisi od naše sposobnosti da verujemo u njihovo postojanje, da im budemo verni i da uporno negujemo veze ljubavi koje počinju na Planeti Zemlji. Cvetna esencija Nezaboravak pomaže buđenje viših nivoa razmene iz srca. Takođe ga treba uzeti u obzir kada je osoba u početnoj fazi tugovanja nakon smrti voljene osobe, i može biti od velike pomoći za sve one koji nikada nisu u potpunosti razrešili svoja osećanja izolacije i napuštanja nakon gubitka važnog člana porodice ili prijatelja tokom detinjstva. Ova cvetna esencija može da se ponudi roditeljima koji čekaju bebu a koji žele da uspostave vezu sa bebom koja će im se roditi, dok je još u majčinom stomaku. Takođe može biti od koristi osobama koje žele da razumeju karmičke veze između sebe i osobe koja ih inspiriše ili otežava trenutni život. U svim ovim slučajevima, ova cvetna esencija razvija veću ljubav prema svim drugim ljudima, i veću svesnost u vezi neverovatne dubine, lepote i mogućnosti odnosa zasnovanih na karmičkih vezama."

Pored Senke izuzetno je važno osvešćivanje još jedan arhetipa u nesvesnom - Persone ili maske koju nosimo u odnosima sa drugim ljudima. Pošto svi ljudi poseduju arhetip Persone on sam po sebi nije problematičan. Problemi se javljaju kada se osoba u potpunosti identifikuje sa svojom Personom. Posledica toga je stvaranje "plitke, konformistički orijentisane" osoba koja preterano brine o tome šta drugi ljudi misle i oslikava stanje uma u kome su ljudi potpuno nesvestni razlike između sebe i sveta u kome žive. Drugim rečima slabo razlikuju svoj identitet od onoga što misle da društvo od njih očekuje.

Od važnijih Kalifornijskih cvetnih esencija koje pomažu osvešćivanje arhetipa Persone izdvojili bismo esenciju Goldenrod. Ova cvetna esencija pomaže osobi da razvije snažan i siguran doživljaj individualnosti a da pri tom zadrži pripadnost raznim socijalnim grupama. Pomaže oslobađanje od preterana zavisnosti od uticaja grupe ili kulture, i oslobađa osobu od nesposobnost da se bude dosledan sebi, povodljivosti i podložnosti vršnjačkim uticajima ili spoljašnjim socijalnim zahtevima. Pošto se naš najraniji doživljaj sebe razvija u okviru konteksta sa drugim ljudima - roditeljima, proširenoj porodici i zajednici - postepeno, kroz zdrav proces sazrevanja, svako od nas bi trebao da razvije jasan doživljaj sopstvene individualnosti. Osobe kojima je potrebna cvetna esencija Goldenrod ne uspevaju uspešno da prođu kroz taj proces individuacije, ostajući ili postajući previše vezani za svoje porodične veze. Pošto nisu razvili sopstvene vrednosti i uverenja, zbog lične slabosti su predmet eksploatacije drugih ljudi. Lako potpadaju pod tuđe uticaje i podležu socijalnim pritiscima, prilagođavajući svoje ponašanje socijalnim normama a sve da bi zadobili odobravanje i prihvatanje. Ova cvetna esencija pomaže takvim osobama da pronađu pravi odnos sa drugim ljudima ohrabrujjući vertikalni rast ili proces individuacije. Na taj način osoba razvija veću snagu i unutrašnju ubeđenost učeći da uspešno uravnoteži suprotnosti koje postoje između sopstvenih želja i zahteva drugih ljudi.

Cvetna esencija koja takođe pomaže "bacanje svetla" na Personu ali na jedan potpuno drugačiji način je esencija pod imenom Canyon Dudleya.

Canyon Dudleya cvetna esencija je indikovana za osobe koje su se preterano identifikovale sa svojom Personom duhovnog bića. Iako je svakom ljudskom biću potrebno da doživi emocionalne dubine, uvek postoji opasnost da se pretera u prenaglašavanju emocionalnog ili psihičkog aspekta života. Iskušenja kojima podležu ove osobe je želja da zamene mirni i uporan razvoj duhovnosti u korist intenzivnog i preterano dramatičnih iskustava, koja se čine stvarnija i važnija nego što zaista jesu. Takve osobe mogu lako biti privučene okultnom eksperimentisanju, sektama i sličnim iskustvima. Skloni su da zanemare osnovne odgovornosti ili praktične svakodnevne aktivnosti. Ova cvetna esencija deluje isceljujuće tako što stvarivanjem unutrašnjeg zadovoljstva, lišava osobu potrebe za preterivanjem u traganju za psihičkim iskustvima i razvija jednu harmoničnu i uravnoteženu duhovnost.

Našu priču o tome kako Kalifornijske Cvetne esencije mogu pomoći u osvetljivanju tamnim vilajeta Nesvesnog i samim tim unaprediti tj. poboljšati mentalno zdravlje svakog čoveka ćemo završiti citatom Hermana Hesea. Iako Hese nije bio psiholog nego pisac, kažu da je bio na terapiji kod Gustava Junga, što verovatno objašnjava mudrost ovih reči: "... imamo u duši i sve ono što je ikada živjelo u ljudskim dušama. Svi bogovi i đavoli koji su ikada postojali....svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi."

A Don Huan dodaje "Za mene postoji samo putovanje putevima koji imaju srca. Tuda ja putujem, i jedini dostojan izazov je da se taj put prede sav, do kraja. I tuda putujem, gledajući, gledajući bez daha."

Nadamo se da će Kalifornijske cvetne esencije pomoći što većem broju ljudi da započnu ili nastave svoje putovanje putevima srca do maksimalnog razvijanja sopstvenih potencijala ljudskosti.

Comments are closed.