Lexapro buy viagra without prescription buy Abilify no prescription buy ampicillin online buy doxycycline without prescription buy Tramadol buy Zyban no prescription buy Levitra Professional Vardenafil without prescription Amitriptyline no prescription Amitriptyline no prescription buy Zyban without prescription cipro finasteride without prescription

Cvetne esencije i grlena čakra (Vishuddha)

autor: Tatjana Šešum

Teme grlene čakre se koncentrišu oko naše sposobnosti da izrazimo svoje potrebe i da budemo kreativni u životu. Pitanja lične moći ulaze u ovu čakru, kao naš odnos prema istini. Ova čakra je neophodna za našu sposobnost da izrazimo naša osećanja, da nađemo reči koje mogu da prenesu naša iskrena osećanja kao i naše ideje i misli o životu.

Volja je takodje aspekt ove čakre ali se ovde izražava kao sposobnost da kontrolišemo šta prolazi kroz naša usta. Na fizičkom nivou to se odnosti na hranu, piće, duvan i droge. Sve to prolazi kroz uzani otvor našeg grla i može da pomogne jačanju naše volje ili njenom slabljenju. Kada preteramo sa uzimanjem alkohola ili duvana - oslabljujemo sopstvenu moć volje. Na kraju, ako uporno zlostavljamo ovaj energetski centar, sve će nam teže biti da "upregnemo" volju. Volja nam je potrebna da bismo razvili veštine i rukovodili svojim životima. S druge strane, previše jaka volja može da potisne emocije, a to vidimo kada grlom potiskujemo emocije tako sto 'progutamo'.

Ogovaranje i psovanje takođe slabi ovaj centar. Ukoliko klevećemo druge ili slušamo ružne stvari koje drugi izgovaraju, a ne preuzimamo sopstvenu dogovornost, mi slabimo naš grleni centar.Grlena čakra je povezana sa područjem usta, zuba i vilice. Problemi u ovom području mogu da se jave zbog nerešenih problema u vezi sa ličnom zavisnošću i nevoljnošću da se izborimo za svoje stavove i izjasnimo u vezi sa onim do čega nam je stalo.

Grlo treba da bude centar istine u svakom smislu. A da li ce osoba govoriti istini zavisi od razvijenosti njenog ličnog integriteta. Integritet predstavlja našu sposobnost da ispunimo dogovore i da se držimo obećanja. Integritet se odražava i u boji našeg glasa. U našoj kulturi vidimo oslabljena grla, kožu koja visi na grlu mladih ljudi ili otekla grla. Mnoge bolesti grla ukazuju na to da je istina razvodnjena i da osoba veruje da nema dovoljno integriteta. Koncept istine se ne odnosi samo na načine na koje komuniciramo sa drugima već i na na istinu onoga što primamo i gutamo. Grlena čakra kontroliše i čulo sluha, pa mogu da nastanu i problemi sa ušima.

Deca koja su bila zlostavljana, ljudi koji su naučeni da ne govore istinu ili osobe koje su uzimale mnogo droga u dužem vremenskom periodu imaju veoma oslabljene grlene čakre. Potrebno je snažno delovanje volje da bi se kontrolisala naša negativnost, izrazile naše misli i osećanja iz mesta lične moći i odgovornosti, i da bismo zatražili ono što želimo i ono što mislimo da nam sleduje. Da bi ovaj centar ojačao, potrebno je razviti ispravne veštine komuniciranja, koje nam omogućuju da ostanemo spokojni a da istovremeno kažemo ono što nam leži na srcu.

Pošto je grlena čakra, čakra prelaska između tela i glave ona određeni način predstavlja jednu vrstu mosta između donjih i gornjih čakri. Zbog toga ima posebno značajnu ulogu za dobrobit pojedinca. Zato je priča o grlenoj čakri idealno mesto za priču o međusobnom odnosu čakri. Kao ni bilo šta drugo u univerzumu ni čakre ne postoje u izolaciji jedna od druge, nego međusobno utiču jedna na drugu i ti međusobni uticaji su "priča za sebe."

Kada je, na primer, poremećen odnos između prve i grlene (pete) čakre (I i V) dve najčešće posledice su zdravstveni problemi sa grlom i doživljaj odvojenosti između glave i tela. Od cvetnih esencija koje su posebno korisne za harmonizaciju disbalansa između prve i grlene čakre izdvajamo Scarlet Monkeyflower. Ova cvetna esencija se pre svega karakteriše korišćenjem droga i drugih sredstava slične vrste da bi se prekinula veza sa fizičkim telom jer u fizičkom telu osoba oseća nesigurnost. Sem toga osobe kojima je potrebna ova cvetna esencija u smislu harmonizacije prve i pete čakre koriste razna sedativna sredstva da bi prikrili svoja osećanja a posebno negativna osećanja tipa ljutnje i nemoći.

Kada je poremećen odnos druge i grlene čakre (II i V)dve najčešće posledice su razne blokade u doživljavanju i izražavanju sopstvene kreativnosti i razne vrste seksualnih frustracija i disufnkcija. Od cvetnih esencija koje balansiraju drugu i grlenu čakru izdvajamo Iris i Hibiskus.

Hibiskus harmonizuje poremećaj između sakralne i grlene čakre tako što pomaže ženama da povrate svoju seksualnost, i da je ponovo povežu sa vitalnošću i autentičnošću. Posebno je od pomoći onim ženama koje su bile seksualno traumatizovane, kao što je od pomoći i svim modernim ženama koje su nesvesno prihvatile poruke mas medija i druge stereotipe koji promovišu dehumanizovanu seksualnost. Jedna od najtragičnijih napada na integritet i ponos svake žene je komercijalizacija i eksploatacija ženske seksualnosti. To snažno ranjava suštinu svake žene u smislu da više ne osećaju toplu povezanost sa sopstvenom seksualnošću. Često je seksualnost podeljena tj. razvedena od dubljih osećanja ljubavi i topline koja dolazi iz srca. U mnogim slučajevima izražavanje seksualnosti postaje hladno jer osoba više ne može da se poveže sa tim delovim svog funkcionisanja i da ga poveže sa drugim osećanjima. Zato ova cvetna esencija stvara osećaj topline u telu i duši, posebno isceljujući seksualnost osobe.

Iris balansira poremećaj druge i grlene čakre tako što otklanja blokade u izražavanju kreativnosti osoba. Kao što je fizičkom telu potreban vazduh da bi disalo, tako je i duši potrebna inspiracija da bi bila živa. Kao što kroz fizičko telo cirkuliše krv da bi ga ishranjivalo, i duša živi kroz svoju kreativnost i inspiraciju. Mnogim ljudima današnjice nedostaje vitalnost duše, guši ih sivoća sitnica kojima se bave, žrtve su savremenog stila života. Ova cvetna esencija navodi osobu da stvara i neguje lepotu, kako u okviru sebe tako i u okviru sveta.

Kada je poremećen odnos između treće i grlene čakre (III i V) dva najčešća problema su nesposobnost da se izraze sopstvene potrebe i odugovlačenje u preduzimanju ponašanja do trenutka pojave nepodnošljive napetosti u organizmu. Od cvetnih esencija koje regulišu disbalans između treće i grlene čakre izdvajamo cvetne esencije Cosmos i Tansy.

Cosmos pomaže onima koji se često osećaju frustrirano i preplavljeno kada pokušavaju da prenesu iskrenu inspiraciju kroz svoje misli a posebno kroz svoj govor. Ovakve osobe mogu biti preplavljene sa previše informacija, zbog čega im govor postaje prebrz i neartikulisan, ili su misli previše opšte i ne prenose jasno misaone ideje i koncepte. U ekstremnim slučajevima govor može postati tup a osoba introvertna pri čemu osoba više nije u stanju da uspostavlja vezu sa višim mentalnim funkcijama. Cosmos cvetna esencija harmonizuje mišljenje i govor sa višim mentalnim funkcijama, pa osoba može da se kroz govor i mišljenje iskaže na pravi način. Drugim rečima, može drugima najbolje da prenese sopstvene najskrivenije misli i da se na taj način zauzme za sebe.

Tansy kao cvetna esencija harmonizuje potrebu da se odugovlači sa preuzimanjem aktivnosti dok se u organizmu ne nagomila nepodnošljiva napetost. Oni kojima treba ova cvetna esencija pokazuju veliku tromost, letargiju, veoma često su neodlučni, odugovlače kad prave odluke ili obećanja i deluju lenjo, indiferentno ili nonšalantno. Iako im je volja zaista osujećena, neefikasno je direktno lečiti volju, ili nivo fizičke energije kod tih osoba. Izlečenje dolazi kroz harmonizaciju međusobnog poremećaja ove dve čakre.

Kada je poremećen odnos između srčane i grlene čakre (IV i V) dve najčešće posledice su slab imunitet zbog hipotiroidoze tj. slabog funkcionisanja tiroide na fizičkom planu (mada i svi drugi fizički problemi vezani za grlo i grudi) a na emotivnom potraga za bezuslovnom ljubavlju u životu. Od cvetnih esencija za ove poremećaja izdvajamo Self Heal i Mariposa Lily.

Self Heal je cvetna esencija bez premca za podizanje imuniteta među Kalifornijskim cvetnim esencijama. Samo njeno ime govori o njenim izuzetnim isceljujućim kvalitetima. Ova cvetna esencija budi kapacitete Selfa da postane uključeno u svoje samoizlečenje i da istovremeno preuzme odgovornost za to. Ovo je vrlo korisna cvetna esencija sve sve one koji se suočavaju sa najvećim zdravstvenim bolestima tj. izazovima, nevezano da li su u pitanju mentalne, fizičke ili duhovne vrste.

S druge strane cvetna esencija Mariposa Lily predstavlja glavnu esenciju za osobe koje zbog činjenice da nisu (iz bilo kog razloga) dobili majčinsku bezuslovnu ljubav i podršku kao beba- dete, tokom celog svog života tragaju za bezuslovnom ljubavlju od drugih ljudi, a posebno od svojih emotivnih partnera i dece. Pošto su takve osobe oštećene tim ranim negativnim uticajima, posledica je osećaj hladnoće i praznine unutar njih samih i zbog toga sebe doživljava kao osobu koja nije vredna ljubavi drugih ljudi. Mariposa Lily cvetna esencija pomaže takvim osobama da iscele traume tako što će preboleti ta rana bolna iskustva i prestati da traže "sveti gral" u svom partnerskom životu.

Kada je poremećen odnos između grlene i čakre trećeg oka (V i VI) interesantno je da su najčešći problemi tipa ekstremne anksioznosti, mentalne i nervozne napetosti, kao i sklonost psihičkim oboljenjima generalno. Od cvetnih esencija za balansiranje ove neravnoteže između dve vrslo važne čakre posebno se izdvaja cvetna esencija Purple Monkeyflower. Ova cvetna esencija se posebno odnosi na strah koji je povezan sa doživljajima duhovne ili psihičke prirode. Takođe je indikovana i za snažne strahove, halucinacije ili paranoju koji mogu nastati od naglih ili neočekivanih psihičkih otvaranja, kao što su psihotične epizode prilikom upotrebe droga, zatim, od ritualnih kultnih zlostavljanja ili mentalnih manipulacija raznih vrsta. U tim slučajevima duša razvija snažni strah od duhovnog sveta i doživljava ga kao demonski i užasavajući. Način isceljenja se sastoji u osvajanju hrabrosti - da se dožive sopstvena autentična iskustva u susretu sa duhovnim fenomenima na jedan miran i svestan način.

Kada je poremećen odnos između grlene i krunske čakre (V i VII) ponovo imamo sklonost mentalnog oboljevanja kao i blokiranost u doživljavanju i izražavanju duhovnih potreba. Cvetna esencija koja reguliše ovaj poremećaj je Canon Dudleya. Ova cvetna esencija je indikovana za osobe kojima je potrebno da unesu više reda i poretka u sopstvenu duhovnost. Iskušenja kojima podležu ove osobe je želja da zamene mirni i uporan razvoj duhovnosti u korist intenzivnog i preterano dramatičnih iskustava, koja se čine stvarnija i važnija nego što zaista jesu. Takve osobe mogu lako biti privučene okultnom eksperimentisanju, sektama i sličnim iskustvima. Skloni su da zanemare osnovne odgovornosti ili praktične svakodnevne aktivnosti. Esencija Canyon Dudleye pomaže tim osobama da osete mirnu smirenost koja se dobija iz cenjenja vrednosti dnevnih iskustava i odnosa. Canyon Dudleya vodi osobu prema balansiranijoj duhovnom otvaranju i zadovoljnom emocionalnom doživljaju.

Na kraju, od cvetnih esencija koje su generalno dobre za harmonizaciju grlene čakre nezavisno od njenog međusobnog odnosa sa drugim energetskim centrima, moramo izdvojiti cvetne esencije Snapdragon i Mullein.

Snapdragon cvetna esencija omogućuje skladno verbalno izražavanje i ponovno usmeravanje kreativne energije koja je bila preusmerena u verbalnu agresiju, bilo kroz psovanje, uvrede bilo kroz tendenciju maltretiranja drugih rečima. Ovo je takođe cvetna esencija za bruksizam, tj. taloženje napetosti u vilici i zubima što se manifestuje kao šrkrgutanje zubima za vreme spavanja ili neprestana potreba da se nešto gricka (što se doživljava kao relaksacija tog grča i napetosti) tokom dana.

Mullein kao cvetna esencija sa druge strane neguje tzv. unutrašnji glas ili moralnost. Ta moralnost mora nastati u samoj osobi, dok god su zakoni ili pravila nametnuti osobama spolja, Self neće razviti dovoljnu snagu karaktera. Mullein cvetna esencija pomaže onim osobama u vreme kada mora da se nosi sa sopstvenom savešću. Može biti od izuzetne koristi za one kojima nedostaje moralna čvrstina i koji se mogu prikloniti neiskrenosti ili prevari u svakodnevnim aktivnostima. Posebno je korisna u situacijama kada osoba mora da se zauzme za ličnu autentičnost, uprkos socijalnom pritisku ili zbunjujućim socijalnim normama. Mullein cvetna esencija pomaže osobi u postizanju veće moralne ispravnosti.

Comments are closed.