Lexapro buy viagra without prescription buy Abilify no prescription buy ampicillin online buy doxycycline without prescription buy Tramadol buy Zyban no prescription buy Levitra Professional Vardenafil without prescription Amitriptyline no prescription Amitriptyline no prescription buy Zyban without prescription cipro finasteride without prescription

Kategorija: Kalifornijske cvetne esencije

California picher

Za uravnotežavanje intenzivnog odnosa tela i materije sa svetom instinkta. Često osobe koje imaju potrebu za ovim lekom izgledaju "bestelesno", vazdušasto, anemično, na trenutke "dezintegrisano.  
Više o ovome...

Calendula

Za one koji koriste grube reči,za one koji imaju problema u verbalnoj komunikaciji, za one koji imaju potrebu da nauče da govore iz srca.
Više o ovome...

Buttercup

Za one koji se osećaju beskorisno i bezvredno, posebno ako ne uspevaju da odgovore opšte prihvaćenim standardima lepote, uspeha ili inteligencije. Često se preporučuje i osobama sa fizičkim hendikepom, iskompleksiranim osobama i deci koja imaju previše nežan karakter.
Više o ovome...

Borage

Za osobe koje su pretrpele veliki bol i konstantno imaju osećaj pritiska u grudima. Za manjak hrabrosti kod suočavanja sa teškim situacijama.
Više o ovome...

Bleeding heart

Za osobe koje mešaju ljubav sa naklonošću, za one koji na partnera prenose odgovornost za svoj život. Veoma moćan "čistač" srca, za one koji bi trebalo da nauče dublji smisao ljubavi i slobode.
Više o ovome...

Blackberry

Za nesposobnost da se konkretizuju ciljevi i da se sprovedu ideje. Za osobe koje ne mogu da održe svoju volju. Za one koji imaju mnogo vizija i želja ali nemaju snagu da ih realizuju. Često je reč o osobi koja ima izraženu mentalnu energiju ali je fizički slaba.
Više o ovome...

Black cohosh

Za one koji bude najgore u drugima. Za osobe koje su često nasrtljive i nasilne, za mazohiste i one koji stalno ulaze u zavisne odnose sa problematičnim partnerima. Za one koji o sebi imaju lošu sliku i ističu negativan stav o sebi samima i tako nesvesno stvaraju uslove u kojima će drugi da se loše…
Više o ovome...

Black-eyed susan

Za "udaljavanje" ili za eliminisanje pamćenja o traumatičnim ili neprijatnim iskustvima; Pomaže osobi da integriše svoju "senku prošlosti", kao i sve one delove kojih se odrekla ili ih je odbacila.  
Više o ovome...

Basil

Za osobe koje ne uspevaju da povežu seksualne inpulse sa duhovnim aspiracijama. Često žive asketskim životom, ponekad odgovaraju nagonu i svoju seksualnost izražavaju ekstremno. Često im potisnuti instinkti ili pritisci određuju put, posebno ako im duhovni izbor nije dovoljno zreo ili je konvencionalno izabran.
Više o ovome...

Baby Blue Eyes

Za osobe koje su izgubile veru u život, u druge i u sebe. Za one koji imaju ciničan stav i ne očekuju ništa od života, nesigurni su, distancirani i ranjivi. Upotreba ovog leka je posebno efikasna kod osoba koje u detinjstvu nisu imale očinsku figuru, kad je otac bio povremeno prisutan ili nasilan.
Više o ovome...

Arnica

Za oporavak od dubokih trauma ili šokova, za disocijaciju, nesvesnosti ili disfunkciju izazvanu traumama iz prošlosti. Teme: zavist, telo, hitnost, energetski obrasci, proces izlečenja, šok, vitalnost, odnos prema vremenu...
Više o ovome...

Angels trumpet

Ovaj cvet je za stare i bolesne osobe u kojima se život gasi, ali koje ostaju vezane za telo. Kao pomoć osobama koje treba da se suoče sa smrću.
Više o ovome...

Alpine lyly

Za žene koje odbacuju svoju ženstvenost, ženske polne organe i ženske instinkte; za seksualne i ginekološke poremećaje vezane za ovu problematiku. Oblasti: Adolescenti, ambivalentnost, prihvatanje, menopauza, perfekcionizam, trudnoća, konflikt, sram, vitalnost...
Više o ovome...

Aloe vera

Ovo je savršen cvet za psihičku iscrpljenost. Za sve one koji neprestano rade, koji žrtvuju privatni život zarad karijere i za one koji se iznenada "slome", tj. "burn out" sindrom, za radoholičare, za integraciju volje i vitalne životne energije. Oblasti: Izbegavanje, zavisnost, mir, radost, konflikt, poremećaji ishrane, sram, iskrenost, perfekcionizam, otpor...
Više o ovome...

Tall Mt. Larkspur

Delphinium glaucum Željeno ponašanje: Vrhunsko liderstvo zasnovano na duhovnoj usklađenosti; sposobnost da se čuje, vidi i deluje iz ličnog arhetipa kralja Obrasci neravnoteže: Nemogućnost da se veruje duhovnom vođstvu; nemogućnost primanja istinskih duhovnih darova koji navode osobu da se uspravi i bude viđena kao vrhunski lider
Više o ovome...

Spreading Phlox Phlox diffusa

Željeno ponašanje: Otkrivanje sopstvene sudbine kroz veze sa drugim ljudima; sposobnost da se prepoznaju i manifestuju značajne veze koje podržavaju svrhu života osobe Obrasci neravnoteže: Zaglavljenost u besmislenim društvenim krugovima i lažnim društvenim očekivanjima; nemogućnost da se identifikuju nove mogućnosti u životu i da se osoba poveže sa grupama koje su u skladu sa njenim…
Više o ovome...

Splendid Mariposa Lily Calochortus splendens

Željeno ponašanje: Sposobnost za uvažavanje svih članova ljudske rase, bez predrasuda; sposobnost da se aktiviraju sile majčinstva i milosti za ljude; osećanje jedinstvenog prostora koji prožima sve Obrasci neravnoteže: Stanje svesti siročeta; bol u duši i osećanje napuštenosti zbog svetske situacije i ratnih trauma; podeljenosti zbog rase, vere, nacije, klase, ekoloških katastrofa ili rata
Više o ovome...

Sierra Primrose Primula suffrutescens

Željeno ponašanje: Zahvalnost za dar života nezavisno od spoljašnjeg stanja zdravlja; iskonska radost i fizička vitalnost kao osnova entuzijazma osobe Obrasci neravnoteže: Nedostatak zahvalnosti ili poštovanja prema daru života koji dovodi do umora, dosade ili depresije; doživljaj da je život nezanimljiv i dosadan
Više o ovome...

Shasta Lily Lilium washingtonianum

Željeno ponašanje: Dinamična i kreativna ženstvenost; individualnost, nezavisnot i unutrašnja snaga usklađena sa osnovnim ženskim vrednostima osobe Obrasci neravnoteže: Teško balansiranje nežnosti i snage; prenaglašavanje muških osobina s ciljem predstavljanja sebe kao snažne osobe
Više o ovome...

Scarlet Fritillary Fritillaria recurva

Željeno ponašanje: Integracija muževnosti i ženstvenosti u osobi; seksualna vitalnost i reproduktivno zdravlje Obrasci neravnoteže: Iscrpljenost vitalnih sila, uključujući tendenciju anemiji; iscrpljivanje organizma tokom trudnoće, porođaja, dojenja i odgajanja malog deteta
Više o ovome...

Rue Ruta graveolens

Željeno ponašanje: Unutrašnja kohezija i smirenost psihičkih snaga, psihičko aktiviranje u skladu sa profesionalnim i ličnim odgovornostima Obrasci neravnoteže: Rasuta ili zbunjena psiha koje oštećuje imunitet i zdrave psihičke granice osobe, nedovoljno efikasno korišćenje mentalnih sposobnosti
Više o ovome...

Redwood Sequoia sempervirens

Željeno ponašanje: Uspravan i veličanstven životni stav; duboka smirenost i tiha snaga osobe; zdrava i prava kičma Obrasci neravnoteže: Nedostatak fizičke snage i nizak rast; nasledni ili zdravstveni problemi koji oštećuju vitalnost; usporen razvoj fizičkog tela; povreda kičme ili druge tegobe sa kičmom ili koštanom strukturom
Više o ovome...

Redbud Cercis occidentalis

Željeno ponašanje: Prihvatanje prirodnih ciklusa sazrevanja i starenja; regeneracija tela i duše na osnovu pozitivnog usklađivanja sa životnim ciklusima smrti i rađanja Obrasci neravnoteže: Preterano materijalistički pristup telu; želja za očuvanjem spoljašnjosti kroz plastičnu hirurgiju, lekove ili ekstremne kozmetološke procedure, uz neuvažavanje životnih ciklusa
Više o ovome...

Red Penstemon

Željeno ponašanje: Osećaj avanture i spremnost preuzimanja rizika; fizički aktivno telo u bilo kom uzrastu, odlučnost i istrajnost pred fizičkim izazovima Obrasci neravnoteže: Oklevanje da se preuzmu rizici, nedostatak fizičke hrabrosti; nespremnost da se prihvate fizički izazovi ili da se već fizički aktivna osoba uzdigne na viši nivo fizičke veštine; naglašavanje i davanje primarne važnosti…
Više o ovome...

Red Larkspur Delphinium nudicaule

Željeno ponašanje: Sposobnost da energija slobodno teče kroz telo, što se prepoznaje od drugih kao pozitivan oblik liderstva; privlačnost osobe koja inspiriše druge; pozitivan borbeni duh Obrasci neravnoteže: Nedostatak harizmatičnosti, nemogućnost da se energizuju ili motivišu drugi radi ostvarenja zajedničkih ciljeva; energija koja odbija ili iscrpljuje druge ljude
Više o ovome...

Pussy Paws Calyptridium umbellatum

Željeno ponašanje: Fizički kontakt kao izvor milosti i blagosti, sposobnost da se dodirne i da se bude dodirnut sa osetljivošću i čulnošću, omekšavanje osobe ka većoj prijemčivosti na dodir Obrasci neravnoteže: Strah od dodira; nemanje dozvole da budemo dodirnuti i dodirujemo druge, seksualno zlostavljanje ili nasilje koje stvara averziju na bliskost kroz dodir
Više o ovome...

Pedicularis Pedicularis groenlandica

Željeno ponašanje: Odmeren misticizam; unutrašnje znanje koje daje osobi mudrost i sposobnost emocionalnih uvida; povezanost sa drevnim izvorima mudrosti Zemlje Obrasci neravnoteže: Naglašena osetljivost koja dovodo do hipohondrije, čija je posledica dalja izolacija i odvajanje; plačljivost; disbalansi vode u organizmu; preterana emocionalnost koja sprečava dublje razumevanje nečijeg duševnog bola ili patnje
Više o ovome...

Ocotillo Fouquieria splendens

Željeno ponašanje: za one koji traže vezu sa duhovnim svetom kroz astralne projekcije; zdrav razvoj ega zarad pravilne integracije individualnosti osobe; harizmatičnost koja dolazi iz srca Obrasci neravnoteže: astralne projekcije kojih osoba nije svesna; sklonost emocionalnoj reaktivnosti posebno kroz razne oblike nasilja i besa
Više o ovome...

Mountain Forget-Me-Not Hackelia micrantha

Željeno ponašanje: Živa i dinamična veza sa duhovnim učiteljima i vodičima; duboka sećanja duše na karmičke živote koji utiču na nečiju sudbinu; usklađivanje ponašanja sa životnom svrhom duše kroz više vođstvo Obrasci neravnoteže: Otuđenost i osećanje izolacije zbog nedostatka duhovnoh vođstva; konfuzija oko životne svrhe i pravca
Više o ovome...

Monkshood Aconitum columbianum

Željeno ponašanje: Pozitivno i hrabro duhovno vođstvo; duboka sposobnost vidovitosti koja je dobro integrisana sa društvenih i moralnim vrednostima Obrasci neravnoteže: Potiskivanje duhovnih kapaciteta zbog straha od psihičkog otvaranja, često povezano sa traumatičnim sećanjima; blizak susret sa smrću ili slično granično iskustvo; paraliza duhovnih snaga zbog prethodne traume ili zbog religioznog nasilja; tajni sektaški ili…
Više o ovome...