Lexapro buy viagra without prescription buy Abilify no prescription buy ampicillin online buy doxycycline without prescription buy Tramadol buy Zyban no prescription buy Levitra Professional Vardenafil without prescription Amitriptyline no prescription Amitriptyline no prescription buy Zyban without prescription cipro finasteride without prescription
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

Kategorija: Desert Alchemy cvetne esencije

Dogbane cvetne esencija

Dogbane - pomaže da se skupi hrabrost da se slede sopstvene želje i ciljevi, za one koji se plaše da će povrediti druge ostvarivanjem svojih ciljeva ili napuštanjem porodičnog doma.
Više o ovome...

Dyssodia cvetna esencija

Dyssodia - pomaže u razumevanju i pojašnjavanju informacija, znanja i mudrosti. Osvešćuje informacije koje se intuitivno osećaju ali nisu doprle do svesti.
Više o ovome...

Fishhook Cactus esencija

Fishhook Cactus - protiv straha da preuzimamo rizike u izražavanju naših osećanja. Podržava osobe prilikom javnih nastupa (protiv straha od javnih nastupa), u intimnim odnosima kao i prilikom govorenja stranih jezika.
Više o ovome...

Hackberry cvetna esencija

Hackberry - za one koji se boje osećanja tuge i bore se protiv nje ili je potiskuju. Za sve one koji imaju fiksirane ideje koliko smemo da budemo tužni bez obzira na osećanja.
Više o ovome...

Hoptree cvetna esencija

Hoptree - za osobe koje previše izlaze u susret potrebama drugih ljudi pri tom zaboravljajući na svoje ciljeve i potrebe. Za sve koji se preterano identifikuju sa ulogom pomagaća i spasioca.
Više o ovome...

Indian Tobacco esencija

Indian Tobacco - smirujuća esencija koja podržava u situacijama promena i ličnog rasta i razvoja menjajući stav da su prepreke u stvari mogućnosti.
Više o ovome...

Inmortal cvetna esencija

Inmortal - protiv osećanja stida i srama, kao i za razrešavanje osećanja očaja i doživljaja da su problemi nerešivi. Protiv osećanja bespomoćnosti u susretu sa problemima.
Više o ovome...

Mala Mujer cvetna esencija

Mala Mujer - za osobe koje su ironične, kritizeri, gunđala. Pomaže u oslobađanju od emocionalne napetosti čime omogućuje kvalitetnije izražavanje svojih potreba.
Više o ovome...

Mariola cvetna esencija

Mariola - za one koji se kriju iza socijalnih maski, pomaže u autentičnijem izražavanju onoga šta osoba oseća. Takođe i protiv straha od starosti.
Više o ovome...

Milky Nipple Cactus esencija

Milky Nipple Cactus - za osobe koje zahtevaju neprestanu pažnju od strane drugih jer ne znaju kako da same sebe podržavaju emocionalno. Takođe i za bebe koje kasne u svom razvoju.
Više o ovome...

Mountain Mahagony esencija

Mountain Mahagony - nežno podržava lični razvoj do sledećeg stupnja. Takođe za sve one koji su se učaurili u prijatnosti da lakše izađu iz sopstvenih zona komfora.
Više o ovome...