Lexapro buy viagra without prescription buy Abilify no prescription buy ampicillin online buy doxycycline without prescription buy Tramadol buy Zyban no prescription buy Levitra Professional Vardenafil without prescription Amitriptyline no prescription Amitriptyline no prescription buy Zyban without prescription cipro finasteride without prescription
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

Psihosomatski poremećaji

autor: Kević Emilija

Šta su psihosomatski poremećaji?

Psihosomatski poremećaji su bolesti organa, odnosno telesni poremećaji, izazavani psihogenim faktorima kao što su stres, neugodni događaji, nerešeni socijalni konflikti, nerešeni unutrašnji psihički sukobi itd.

Sam pojam „psihosomatski" (grč. psihe- psiha, duša i soma- telo) ukazuje na neraskidivu povezanost tela i psihe. Zato se za osobu koja određeni emocionalni problem ispoljava kroz telesni poremećaj koji nema organsko poreklo, kaže da somatizuje („otelovljuje") problem.

Ukoliko je u pitanju akutna somatizacija koja traje kratko (npr. višednevna glavobolja) i koja donosi rasterećenje, to ne mora biti problem. Međutim, ako to postane trajni način reagovanja i rešavanja problema, može doći do hroničnih bolesti i oštećenja, odnosno psihosomatskih bolesti.

Kako nastaju psihosomatske bolesti? Stres i intezivne emocije dovode do promena u neuro-endokrinom i imunološkom sistemu, odnosno do aktivacije i disbalansa određenih hormona, glukoze, holesterola, promena u disanju i krvnom pritisku, radu gastrointestinalnog sistema.... Ako osoba tu stresnu situaciju ne može ili ne ume da prepozna, razume i reši na svesnom planu, nastaviće da reaguje telesno što na kraju može dovesti do oštećenja organa. Zašto baš određeni organ strada zavisi od genetske predispozicije slabosti određenih organa i prethodnih bolesti. Takođe, neće svaka osoba pod stresom razviti psihosomatski poremećaj, što znači da su važni i drugi činioci pored nasleđa kao što su vaspitanje, kultura, tip ličnosti... Najčešće su to osobe sklone težem prepoznavanju i opisivanju emocija kod sebe, pa se konflikti i dalje ispoljavaju preko tela.

Vrste psihosomatskih poremećaja.

Psihosomatske bolesti se prema američkoj psihijatrijskoj klasifikaciji (Diagnostic and statistic manual of mental disorders) dele na:

  • Kožne bolesti: akne, urtikaria, neurodermatitis- svrab, angioneurotični edem- otok kapaka, usana.
  • Digestivne bolesti: grčevi mišića između jednjaka želuca i dvanaestopalačnog creva, gastrični ulkus, duodenalni ulkus, opstipacija hronična, ulcerozni kolitis (Kronova bolest) , regionalni enteritis...
  • Respiratorne bolesti: bronhijalna astma i tuberkuloza...
  • Kardiovaskularne bolesti: koronarna bolest- predispozicija za infarkt, angina pektoris, hipertenzija, aritmije..
  • Endokrine bolesti: dijabetes, šećerna bolest, nizak šećer, hipertireodizam..
  • Reumatološke bolesti: reumatsla upala zglobova, hronični bol u leđima...
  • Ginekološke bolesti: bolne menstruacije, spontani pobačaj
  • Ostalo: gojaznost, alergične reakcije, migrena i tenziona glavobolja, svrabovi, tumori.

Psihosomatske bolesti iz jednog ugla....

Luiz Hej (Louise L. Hey) je spisateljica, isceliteljka i motivacioni govornik. Kroz dugogodišnji terapeutski rad i iskustvo sa klijentima došla je do zaključka da postoje određene zajedničke karakteristike u načinu razmišljanja kao i emocije koje izazivaju određene grupe bolesti. Sastavila je vodič mentalnih uzroka fizičkih bolesti pod nazivom „Izlečite sopstveno telo".

Evo šta ona kaže o mogućim uzrocima psihosomatskih poremećaja koje smo pominjali.

Kožne bolesti: anksioznost, strah, zakopan stari emocionalni otpad.

- Akne: mali izlivi srdžbe.

-Osip / Urtikarija: mali skriveni strahovi, preuveličavanje izazvano strahom, infantilan način privlačenja pažnje, iritacija zbog odlaganja

- Svrab / Pruritus: nezadovoljstvo, jadanje, češanje da bi se izbacilo nešto napolje, postojanje želja koje se suprotstavljaju vlastitim uverenjima.

- Edem: šta ili koga ne želite da pustite od sebe, zastoj u mišljenju, vezanost za iste bolne ideje.

Digestivne bolesti:

- Creva: predstavljaju oslobađanje od otpada.

- Kolitis: nesigurnost, olakšanje zbog činjenice da smo iza sebe ostavili prošlost.

Spastički kolitis: nesigurnost, strah od otpuštanja stvari iz prošlosti.

- Kronova bolest: strah, zabrinutost, smatrate da niste dovoljno dobri.

- Spazmi (generalno): osiromašenje misli zbog straha.

- Čir (generalno): ljutnja, ključanje od besa.

- Opstpacija: odbijanje da se napuste stare ideje, zaglavljenost u prošlosti, tvrdičluk.

- Čir na želucu: strah, nešto vas izjeda, mislite da niste dovoljno dobri.

- Gastritis: osećaj prolongirane nesigurnosti.

Respiratorne bolesti: strah od življenja punim plućima.

- Bronhijalna astma: ljubav koja guši, suzbijanje plača, nesposobnost osobe da diše sama za sebe, strah od života.

- Tuberkuloza: sebičnost, posesivnost, okrutne misli, osveta.

Kardio-vaskularne bolesti: problem ljubavi i sigurnosti, nedostatak radosti, nerešeni emocionalni problemi, prepuštanje stresu.

- Hipertenzija: dugotrajni nerešeni emocionalni problemi.

- Koronarna tromboza: usamljenost, strah, osećaj da niste dovoljno dobri i da nećete uspeti.

Endokrine bolesti:

- Žlezde (generalno): suzdržavanje, nedostatak ideja koje podstiču na akciju, tačke zastoja.

- Dijabetes, povišen šećer, nizak šećer: žudnja za onim što je moglo biti. Duboka tuga. Potreba za kontrolom. Nije preostalo ništa „slatko".

- Tiroida (generalno): poniženje, stav „nikad ne radim ono što želim", „kada će doći red na mene".

- Hipertiroidizam: ljutnja zbog ostavljenosti.

Reumatološke bolesti: osoba se oseća kao žrtva, nedostatak ljubavi, hronična ozlojeđenost i ogorčenost.

- Reumatoidni artritis: snažan otpor prema autoritetu, osoba oseća da je iskorišćavaju.

- Kičma (generalno): predstavlja fleksibilnost, fleksibilnu životnu podršku.

- Bol: dubok neispoljeni bes.

Ginekološke bolesti:

- Bolne menstruacije: odbacivanje ženstvenosti, osećaj krivice, strah, uverenje da su genitalije nešto prljavo.Ljutnja na sebe. Mržnja prema vlastitom telu i ženstvenosti.

- Spontani pobačaj: strah, strah od budućnosti, neprikladno vreme, stav „ne sada- kasnije".

Ostalo:

- Migrena: pružanje otpora životnom toku, ne pristajanje da se bude primoran, neki seksualni strahovi.

- Glavobolja: poništavanje sebe, strah, samoprekorevanje.

- Gojaznost: preosetljivost, strah, potreba za zaštitom, prikrivena ljutnja i nemogućnost oproštaja, bes prema roditeljima, nedostatak nege.

- Alergija: poricanje vlastite snage, na šta ste alergični?

- Tumor: žaljenje, neprevazilaženje i negovanje starih povreda i šokova.

Hronične bolesti: osoba odbija da se promeni, strah od budućnosti, ne osećamo se sigurno.

Ovo je oblast koja će se još mnogo istraživati i dokazivati u medicini. Vodič koji nam je dala Luiz Hej može nam biti jedna od smernica kako da pokušamo da analiziramo i razumemo sebe i krenemo pravcem isceljenja.

Lečenje psihosomatskih poremećaja.

Lekari su saglasni da je neophodan holistički pristup- pristup čoveku kao jedinstvu fizičkog, mentalnog i duhovnog. Pored medikamentne terapije za određena telesna oštećenja, preporučuje se i psihoterapija tokom koje će pacijent naučiti kako da prepozna i opiše emocije i osećanja koja predstavljaju problem, i kako da ih konstruktivno reši, umesto što ih prazni preko tela.

Alternativne metode.

Floriterapija je terapija cvetnim esencijama od posebno izabranog i obrađenog cveća. Prve cvetne esencije je formulisao engleski lekar Edvard Bah sredinom 20. veka, danas poznate kao „Bahove kapi". Zatim se razvija linija Kalifornijskih i drugih cvetnih esencija.

Cvetne esencije su tečne, potencirane biljne esencije koje se dobijaju od cvetnog dela biljke. Kao podvrsta homeopatije, floriterapija predstavlja komplementarnu (dodatnu) metodu lečenja koja se koristi kako bi se proces izlečenja ubrzao, bio potpuniji i dugotrajniji.

Cvetne esencije deluju na emocije i unutrašnju neravnotežu koje su uzročnici raznih bolesti i stanja. Stres i emocije koje prave energetski disbalans u organizmu su uvek odlična podloga za stvaranje poremećaja.

Floriterapija se zalaže za holistički pristup čoveku, čoveku kao jedinstvu mentalnog, fizičkog i duhovnog. Postoji veoma širok spektar cvetnih esencija usmerenih na mnoštvo specifičnih problema i emocija. Predstavljaju blagu, neinvazivnu metodu lečenja bez neželjenih dejstava koju mogu koristiti svi. Cvetne esencije nisu zamena za lek ili obrok a uzimaju se oralno. Cvetne esencije pomažu osobi da obnovi energiju tela i uma i sagleda problem iz pozitivnog ugla.

Više o floriterapiji na sajtu udruženja praktičara cvetnih esencija „L.A.T.I.C.E" www.floriterapija.com. Udruženje „L.A.T.I.C.E" (L kao lepota, A kao autentičnost, T kao tolerancija, I kao inspiracija, C kao celovitost, E kao energija) je nastalo 2010. godine u Beogradu sa ciljem da promoviše Floriterapiju.

Izbor cvetnih esencija.

Iz vodiča mentalnih uzroka fizičkih bolesti koje nam je dala Luiz Hej, možemo primetiti da se ponavljaju određeni uzroci kao što su: bes, strah, ogorčenost, nezadovoljstvo sobom, neopraštanje, potisnuta agresija, nesigurnost, zabrinutost, potiskivanje želje, stid od svog tela i ženstvenosti, otpor prema životu i promenama, držanje za stare traume i boli, nezadovoljstvo načinom života, nedostatak ljubavi.

Evo nekoliko Kalifornijskih cvetnih esencija koje bi bile idealne za navedene probleme:

v Aspen- cvetna esencija protiv strahova, strepnje od nepoznatog, uznemirenosti, drhtanja, noćnih mora. Veoma dobra za stanja strepnje, bojazni od neizvesne budućnosti i nedefinisanih strahova praćenih fizičkim manifestacijama kao što su znojenje, drhtanje ili pak povlačenje u sebe.

v Willow - nežna cvetna esencija dobra za one koji osećaju duboku ogorčenost i imaju sklonost da okrivljuju sve za svoju sudbinu. Duboko potisnut bes koji vodi ozlojeđenosti. Ponekad osećaju da se njihovi kvaliteti nedovoljno cene i teško opraštaju ljudima. To dovodi do toga da postaju sami sebi neprijatelji i rasteruju sve oko sebe. Willow pomaže osobi da postane samokritičnija, da prestane da okrivljuje druge i preuzme odgovornost za događaje u životu. Uči je takođe da nauči da oprosti prijateljima, roditeljima ... i da se manje oseća kao žrtva.

v Black Eyed Susan- za potisnuti bes koji mora da ispliva na površinu. U pitanju je bes sa potisnutim mračnim epizodama iz prošlosti kojih osoba često nije ni svesna. Ova esencija će pomoći osobi da poveća nivo svoje svesnosti i konačno osvesti mračnu epizodu iz prošlosti. Kad oseti bes uslediće i veliko rasterećenje. Ovaj proces je najbolje prolaziti uz rad sa psihoterapeutom.

v Arnica - cvetna esencija naročito dobra za psihosomatske bolesti sa čudnim simptomima. Najčešće kod onih koji pate od starih trauma a da nisu toga svesni ili nemaju uvid u to. Pomoći će im da integrišu taj događaj i krenu putem ozdravljenja. Ova esencija se generalno koristi za oporavak od trauma, povreda i iscrpljenosti.

v Rock Water- za osobe koje su nefleksibilne, rigidne i nesposobne da izraze emocije. Ovaj tip osobe voli sebi da nameće principe i ideale koje kruto sledi, da se samouskraćuje i samoprekoreva. Potiskuje svoje želje zbog suviše jakog osećaja za disciplinu. Rock Water pomaže da se modifikuje ponašanje, postane fleksibilniji prema promenama i okolnostima, i umanji napetost koja često dovodi do bola u mišićima i ukočenosti.

v Holly- cvetna esencija za osobu koja oseća bes, zavist i želju za osvetom zato što misli ili oseća da joj je uskraćena ljubav ili se desila neka separacija. Uči osobu da se raduje i zbog drugih.

v Fairy Lantern - cvetna esencija dobra za žene koje imaju menstrualne tegobe zato što ne mogu da uđu u ulogu zrele žene i prihvate je. Pomoći će im da se ne osećaju bespomoćno i prihvate zrelu seksualnost.

v Alpine Lily - pomaže ženi da se poveže sa svojom ženstvenošću, seksualnošću i telom. Za one koje veličaju devičanske osobine i platonsku ljubav jer su stekli loš uticaj o seksualnosti, možda zbog uticaja kulture ili majke. Zbog toga nastaje tenzija u reproduktivnim organima, razne disfunkcije i osećaj da su genitalije nešto prljavo. Ova nežna esencija pomaže ženama da integrišu svoju svest sa fizičkim telom.

v Walnut - cvetna esencija koja je dobra za osobe koje žele da prekinu stare obrasce ponašanja i krenu ka boljim opcijama. Za one kojima treba više volje i hrabrosti da raskrste sa prošlošću, okruženjem, običajima, bolestima- posebno ako su te veze jake. Oslobađanje od uticaja prošlosti i tuđih ideja, pronalaženje sopstvenog životnog puta često uprkos osudi od strane drugih.

v Yerba Santa - cvetna esencija za one koji potiskuju tugu i žalost koja se oseća kao bol i napetost u grudnom košu- srcu i plućima, kao astma ili tuberkuloza. Najčešće je reč o osobama koje su u detinjstvu izgubile dragu osobu i sa sobom nose tugu koja nema veze sa svakodnevnim događajima. Yerba Santa će im pomoći da izraze svoje emocije nesputano i „prodišu".

v Pine- za one koji su perfekcionisti, previše samokritični, nikad zadovoljni sobom i svojim uspesima. Za one koji osećaju veliku krivicu za nešto što su uradili ili su skloni da okrivljuju sebe za sve. Ova cvetna esencija pomaže osobi da uvidi da je naučila lekciju iz svoje pogreške i oprosti sebi. Da prestane da bude inferiorna, izvinjava za sve i prenapreže kako bi udovoljila drugima, već bude zadovoljna sobom i svojim postignućima.

Comments are closed.