Lexapro buy viagra without prescription buy Abilify no prescription buy ampicillin online buy doxycycline without prescription buy Tramadol buy Zyban no prescription buy Levitra Professional Vardenafil without prescription Amitriptyline no prescription Amitriptyline no prescription buy Zyban without prescription cipro finasteride without prescription
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

Kako Kalifornijske Cvetne Esencije mogu da održe i povrate zdravlje čakrama – Sakralna čakra

autor: Tanja Šešum

Čakra (Chakra) je reč iz Sanskrita koja označava točak ili vrtlog, i odnosi se na svaki od sedam energetskih centara od kojih je sastavljena naša svesnost, naš energetski sistem.

Čakre ili energetski centri funkcionišu kao pumpe ili ventili, koji regulišu protok energije kroz naš sistem. Funkcionisanje čakri odražava se na odluke koje donosimo o tome kako biramo da odgovorimo na okolnosti u našim životima. Otvaramo i zatvaramo ove ventile kada odlučujemo šta da mislimo, šta da osećamo i kroz koji ćemo filter percepcije izabrati da doživimo svet oko nas.Međusobno reaguju sa telom preko dva glavna prenosnika: endokrinog i nervnog sistema. Svaka od sedam čakri povezana je sa jednom od sedam endokrinih žlezda a, takođe, i sa grupom nerava koji se zovu pleksus. Prema tome, svaka čakra može da bude povezana sa određenim delovima tela i određenim funkcijama tela koje kontrolišu pleksus ili žlezda povezana sa tom čakrom. Razumevanje čakri omogućava razumevanje veze između svesti i tela, i sagledavanja tela kao mapu sopstvene svesti. Omogućava bolje razumevanje samog sebe i ljudi iz okruženja.

Postoje više načina na koje čakre pokazuju disfunkcionalnost. Ako se čakra previše koristi u funkcionisanju osobe ona može postati previše otvorena i samim tim otečena. Primer toga je kada osoba suviše naporno uči pa je čakra trećeg oka previše stimulisana i zbog toga se previše otvori. Posledica su glavobolje i poremećaji vida. Ponekad čakra postane spora, i ne emituje dovoljno energije kroz organizam. To je čest problem kod bazične čakre, čakra opstanka, kod osoba koje su ili lenje ili nedovoljno motivisane.

Drugi čest poremećaj je kada čakra postane izvrnuta i time sprečava normalan tok energije. Ako se na primer to desi sa srčanom čakrom to može dovesti do toga da osoba odustala od ljubavi jer je bila emocionalno povređena. Još jedan primer poremećaja je blokada čakre pri kojoj određeni delovi čakre jednostavno prestanu da funkcionišu. Na primeru grlene čakre to bi onda značilo slabljenje sposobnost da se slobodno komunicira i verovatno stalni ili hronični problemi sa grlom, tipa ponavljane upale grla itd.

Najbolji način da se započne harmonizacija čakri pomoću lekovitih cvetnih esencija je utvrđivanje koja čakra nam je u disbalansu i na koji od gore opisanih načina. U okviru Kalifornijskih cvetnih esencija za proces dijagnoze se koriste prilagođeni upitnici za svaku od 7 čakri. Ti upitnici nam takođe omogućavaju da utvrdimo na koju od tema koje karaktkerišu funkcionisanje date čakre treba delovati cvetnom esencijom. Na primeru sakralne čakre, teme mogu biti seksualnost, apetit, obilje itd. Ponekad osoba ima problema samo sa jednom temom vezanom za datu čakru a ponekad sa više njih. U zavisnosti od toga ponekad je potrebno uzimati Kalifornijske cvetne esencije samo mesec dana a ponekad i više meseci. Ono što nam je iskustvo pokazalo je da kada primenom cvetnih esencija dođe do harmonizacije konkretne čakre pojavi se potreba za harmonizacijom neke druge čakre. To je zbog toga što su čakre kao energetski centri međusobno povezani u smislu da utiču jedna na drugu i ako je jedna u neravnoteži ona će poremetiti i neke druge na koje deluje. Praktičar kalifornijskih cvetnih esencija primenjuje upitanik i na osnovu njega određuje konkretnu kombinaciju cvetnih esencija za osobu koja želi da radi na harmonizaciji svojih čakri preko holističkih cvetnih esencija. Važno je napomenuti da cvetne esencije nisu jedini način harmonizacije čakri ali su definitivno najjednostavniji i najbrži.

 

Sakralna čakra (Svadisthana)

 

Teme Sakralne čakre (koja se nalazi 5 cm ispod pupka i 5 cm unutar karlice) su zadovoljstvo, seksualnost i obilje.

Ove teme odnose se na to koliko dobro proživljavamo svoj fizički život i koliko cenimo sebe kao fizička bića koja žive u materijalnoj dimenziji. Koliko dobro pazimo na sebe u smislu čistoće, lepote, nege, vežbanja, pravilne ishrane, odmaranja i opuštanja se reflektuju u ovoj čakri. Zadovoljstvo je tema ove čakre i odražava se na načine na koje otvaramo sebe da primamo radost, potražimo sreću i fizičku dobrobit. Duboko zadovoljstvo koje dobijemo kada se smejemo, pojedemo dobar obrok ili kad smo zadovoljni sobom i životom osnažuje ovu čakru. Ova čakra kontroliše i osećaj za glad, tj. apetit. Prema tome, poremećaji apetita i gramzivost se odražavaju u ovom centru. Zanimljivo je da kontroliše i ravnotežu tečnosti.

Druga vazna tema ove cakre je način na koji vidimo sebe kao seksualna bića, sa naglaskom na zdravoj seksualnosti. Disfunkcionalna seksualnost kao i sve vrste odvojenosti od seksualnosti mogu da budu indikacija da ovaj centar nije u ravnoteži. Problemi sa plodnošću, menstrualni bolovi ili problemi sa reprodukcijom, ukjlučujući teške porođaje, ukazuju na to da postoje ideje i stavovi koji ne podržavaju zdrav pogled na ličnu seksualnost. Seksualnost može da se koristi za sticanje lične vrednosti ukoliko osoba oseća da je drugi ne vrednuju dovoljno. Takodje problemi kao što su prerana ejakulacija, impotencija i nizak libido itd. ukazuju na neuravnoteženu Sakralnu čakru.

Na žalost u današnje vreme ovaj energetski centar je univerzalno disfunkcionalan. Vidimo kako se siri vrednovanje drugih ljudi prema materijalnim dobrima, tj. onim što poseduju. Na energetskom nivou osoba je potpuno zavisna od konstantnog dopunjavanja i crpljenja energije svoje Sakralne čakre i stalno će grabiti da ima sve više, jer je to način potvrđivanja sopstvene vrednosti.

U suštini ovaj centar odredjuje šta nam je dovoljno u zivotu. Seksualno preterivanje ili apstinencija, trošenje prevelikih suma novca, čak i stimulacija fizičkog tela drogama, tanka, anoreksična tela i mnoga druga stanja odražavaju nezdravu energiju Sakralne čakre.

Drugim recima, koncept obilja je tema ove čakre. Može da postoji preveliki ali i premali naglasak na bogatstvu i materijalnoj imovini, kao i nad osećajem prava na dobre stvari u životu. To najbolje opisuje stara Danska poslovica koja kaže: 'Ne možeš imati dovoljno onoga što ni ne želiš da imaš.'

Kao i u slučaju drugih energetskih cenatara u organizmu postoje brojne cvetne esencije koje vraćaju ravnotežu sakralnoj čakri, ali smo se odlucili da predstavimo samo najvažnije. U cilju jasnoće grupisali smo po osnovnim temama karakteristicnim za sakralni energetski centar. To su u prvoj grupi cvetne esencije za ženstvenost i seksualnost, u drugoj grupi cvetne esencije za zadovoljstvo, hranu i piće i u poslednjoj grupi su one cvetne esencije koje se odnose na temu obilja i određenih fizičkih problema karakterističnih za poremećaje u funkcionisanju sakralne čakre.

 

Od cvetnih esencija koje su od posebne koristi za harmonizaciju sakralne čakre kada je tema seksualnost izdvajamo sledeće:

Cvetna esencija Alpine Lily leči disfunkcionalnu sakralnu čakru kod osoba koje karakteriše nedostatak svesnosti o ženskom telu, tj. odbacivanje ženskih reproduktivnih organa i seksualnosti kao nečega prljavog i neprihatljivog.

Cvetna esencija Basil je za preteranu aktivnost sakralna čakre kod osoba koje su zavisnoste od seksa, posebno kod osoba koja seksualnost doživljavaju kao nešto izopačeno, pa su zavisne od pornografije isl.

Cvetna esencija Fuchsia je za osobe koje zbog stagnacije u svojoj sakralnoj čakri negiraju seksualnosti i sublimišu je u druga psihosomatska osećanja.

Cvetna esencija Snapdragon je za osobe koji svoj libido manifestuju kao agresiju prema drugim ljudima i teže povezivanju agresivnosti i seksualnosti.

 

Od cvetnih esencija koje takođe balansiraju sakralnu čakru ali kada je u pitanju odnos prema hrani izdvajamo sledeće:

Cvetna esencija Black Eyed Susan je posebno dobra za obrasce negiranja u vezi sa ishranom, kao što su prejedanje, jedenje zabranjene hrane, sakrivanje i krađa hrane. Takođe je od koristi u slučaju preteraivanja u konzumiranju alkohola i kod osoba koje ne vode računa o svom zdravlju tako sto zloupotrebljavaju alkohol.

Cvetna esencija California Wild Rose je od koristi kod hipofunkcije sakralne čakre u smislu da takve osobe imaju loš apetit, nedostatak interesovanja za hranu i samim tim slabu vitalnost.

Mariposa Lily cvetna esencija ima disbalans u sakralnoj čakri u smislu da takve osobe ili odbijaju hranu ili se prejedaju, pri čemu se hrana doživljava kao emotivna hrana tj. zamena majčinske ljubavi.

Morning Glory je cvetna esencija koja balansira sakralnu čakru tako što osoba koja je bila sklona prejedanju kasno noću, imala želju za raznim stimulansima štetnim po organizama, bila zavisna od džank hrane, počinje da se hrani zdravije.

 

Takođe je važno istaći cvetne esencije koje ispravljaju disbalanse u sakralnoj čakri kada su u pitanju fizički problemi, karakteristicni za ovu cakru a to su između ostalih:

Cvetna esencija Easter Lily koja pomaže u harmonizaciji sakralne čakre tako što pročišćava prohodnost u seksualnim organima u situacijama kada je otežano začeće.

Kada je u pitanju disbalans ove cakre koji se manifestuje kroz temu obilja od velike je koristi cvetna esencija Zinnia koja pomaze radoholičarima koji preveliki naglasak stavljaju na novac i materijalne vrednosti i koji sve shvataju previše ozbiljne. Ova cvetna esencija vraća uživanje u živote previse ozbiljnih, materijalistički orijentisanih ljudi.

Comments are closed.